Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Regeling kwijtschelding belastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding belastingen 2014
CiteertitelBesluit kwijtschelding belastingen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Regeling kwijtschelding belastingen 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 255
 2. Uitvoeringsregeling invordering 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Het Kontakt, 24 december 2013

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding belastingen 2014

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2013

 • I.

  Voor de berekening van het bedrag van de kwijtschelding, worden de kosten van bestaan, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand.

 • II.

  Vast te stellen dat bij de invordering van de onderstaande belastingen geen kwijtschelding zal worden verleend, zoals bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990:

  • a.

   Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2013;

  • b.

   Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2013;

 • III.
  • 1.

   Het “Besluit kwijtschelding belastingen 2013" van 18 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de verruimde kwijtscheldingsnormen, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich vóór 1 januari 2013 hebben voorgedaan.

  • 2.

   Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

  • 3.

   De datum van ingang van het besluit is 1 januari 2014.

  • 4.

   Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit kwijtschelding belastingen 2014"