Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

test

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingtest
CiteertitelVerordening aangeven en bewaren dode gezelschapsdieren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201015-11-2011nieuwe regeling

28-07-2010

het Kontakt

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

test

 

 

artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:a. wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;b. aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van de dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;c. gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden.Landbouwhuisdieren zoals runderen, schapen, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren. 

artikel 2 Verzamelplaats

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar dode gezelschapsdieren in ontvangst worden genomen.

artikel 3 Afgifte

  • 1

    De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop dode gezelschapsdieren zijn aangetroffen, de dode gezelschapsdieren te vervoeren naar de naast bij-gelegen verzamelplaats en deze daar aan te geven en af te staan

  • 2

    Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden de dode gezelschapsdieren zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.