Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Beleidsregel Vaststellen bouwkosten gemeente Aalburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Vaststellen bouwkosten gemeente Aalburg
CiteertitelBeleidsregel Vaststellen bouwkosten gemeente Aalburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageOverzicht bouwkosten t.bv. berekeningen bouwlegestoets

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bijlage Verordening Leges 2017 Tarieventabel titel 2, hoofdstuk 3 omgevingsvergunning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

15-11-2016

Het Kontakt van 11 januari 2017

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vaststellen bouwkosten gemeente Aalburg

Ter uitvoering van de Verordening leges 2017

Vastgesteld door het college op 15 november 2016

De bouwkosten, als bedoeld in titel 2, hoofdstuk 3, van de bij de Verordening Leges 2017 behorende tarieventabel, worden op onderstaande wijze vastgesteld:

 

 • 1.

  Als uitgangspunt dienen de opgegeven bouwkosten bij de aanvraag omgevingsvergunning te worden gehanteerd.

 • 2.

  De opgave wordt getoetst aan de normberekening aan de hand van de “ROEB tabel 2016” (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht)”.

 • 3.

  De “ROEB tabel 2016” is gebaseerd op ervaringscijfers van de minimale kosten van een bouwwerk. Een kleine afwijking, tot 10%, kan als normale afwijking gezien worden.

 • 4.

  De “ROEB tabel 2016” wordt jaarlijks bekeken en indien nodig geactualiseerd.

 • 5.

  Indien de opgegeven bouwsom meer dan 10% afwijkt van de normberekening, wordt de aanvrager verzocht om binnen vier weken een onderbouwde opgave (conform NEN 2631) van de geraamde bouwkosten te overleggen. De termijn van vier weken komt overeen met de wettelijke termijn die een aanvrager heeft om een niet-ontvankelijke bouwaanvraag aan te vullen. Het niet opgeven van de bouwkosten is overigens strijdig met de indieningsvereisten.

 • 6

  Indien deze onderbouwing niet of niet tijdig wordt ontvangen, worden de bouwkosten vastgesteld op de bouwkosten volgens de normberekening.

 • 7.

  Indien wel een opgave wordt ontvangen, wordt deze opnieuw beoordeeld. Aan de hand van de beoordelingen bestaan de volgende mogelijkheden:

  • a.

   De onderbouwde opgave wijkt 10% of minder af van de normberekening => aanslag op basis van opgegeven bouwkosten.

  • b.

   De onderbouwde opgave wijkt meer dan 10% af van de normberekening, maar is voldoende aannemelijk gemaakt => aanslag op basis van opgegeven bouwkosten.

  • c.

   De onderbouwde opgave wijkt meer dan 10% af van de normberekening en is niet voldoende aannemelijk gemaakt=> aanslag op basis van normberekening.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017. Het besluit treedt alleen in werking indien de Verordening leges 2017 en de bijbehorende tarieventabel door de Raad worden vastgesteld.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als Beleidsregel vaststellen bouwkosten Gemeente Aalburg.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 15 november 2016.

Bijlage Overzicht Overzicht bouwkosten t.bv. berekeningen bouwlegestoets

Overzicht bouwkosten t.bv. berekeningen bouwlegestoets