Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 255
 2. Uitvoeringsregeling invordering

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2017

Digitaal Gemeenteblad nummer 229467 van 28 december 2017

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

 

 

 • I

  Bij de invordering wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

 • II

  Vast te stellen dat bij de invordering van de onderstaande belastingen geen kwijtschelding zal worden verleend, zoals bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990:

  • a.

   Verordening lijkbezorgingsrechten 2018;

  • b.

   Legesverordening 2018;

 • III

  De “Regeling kwijtschelding belastingen 2017" van 20 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van het besluit, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich vóór 1 januari 2018 hebben voorgedaan.

  • a.

   Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

  • b.

   De datum van ingang van het besluit is 1 januari 2018.

  • c.

   Dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2017.

De voorzitter, De griffier,