Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Altena

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Altena
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Altena
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201902-10-2020nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3842

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Altena

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) van de gemeente;

 

 

b e s l u i t :

 

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, de volgende gemeenteambtenaar:

 

 

  • -

    de teammanager financieel beheer

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 januari 2019.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc