Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent binnentreden Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent binnentreden Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Altena 2019
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Altena 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8082

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent binnentreden Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

besluit

 

  • 1.

    Vervallen te verklaren:

    • de Verordening binnentreden noodverordeningen, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Aalburg op 25 september 2012;

    • de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 13 juli 2006.

  • 2.

    Vast te stellen: de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Altena 2019.

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Altena 2019

Artikel 1 Binnentreden

Zij die belast zijn met de zorg voor het nakomen van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag van openbare bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Altena 2019”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet