Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen Altena 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de aanwijzingsbesluiten ten aanzien van het parkeerverbod van grote voertuigen van het college van B&W van Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019nieuwe regeling

10-01-2019

gmb-2019-9926

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op artikel 5:8, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2019;

 

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • de aanwijzingsbesluiten van het college van B&W van Aalburg van 18 november 2003, 17 juni 1986 en 5 november 1975 ten aanzien van het parkeerverbod van grote voertuigen;

  • de aanwijzingsbesluiten van het college van B&W van Werkendam van 10 januari 195 en 29 mei 2007 ten aanzien van het parkeerverbod van grote voertuigen; en

  • het aanwijzingsbesluit van het college van Woudrichem van 27 augustus 2009 ten aanzien van het parkeerverbod van grote voertuigen.

 • 2.

  de bebouwde kommen in de zin van de Wegenverkeerswet van de kernen Almkerk, Andel, Babyloniënbroek, Drongelen, Dussen, Eethen, Genderen, Giessen, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Oudendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Uitwijk, Uppel, Veen, Waardhuizen, Wijk en Aalburg, Werkendam en Woudrichem behorende tot de gemeente Altena, aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter;

   

 • 3.

  te bepalen dat het onder punt 2 vermelde verbod niet geldt voor:

  • a.

   de vrachtwagenparkeerstrook aan de noordzijde van de Expeditiestraat gelegen tussen de Industrieweg en ondernemingstraat te Giessen;

  • b.

   de vrachtwagenparkeerstrook aan de noordzijde van de Industrieweg, gelegen tegenover Industrieweg 5/5a en tussen de Ambachtstraat en Bedrijvenstraat te Giessen;

  • c.

   de oostzijde van de Doornseweg te Nieuwendijk;

  • d.

   het parkeerterrein aan de Transvaal bij het transportbedrijf van der Klooster te Sleeuwijk;

  • e.

   de rijbaan van de Bagijnhof te Veen;

  • f.

   de kernen Veen en Wijk en Aalburg bij een parkeerduur korten dan twee uur;

  • g.

   het vrachtwagenparkeerterrein aan de Beyerinckweg te Werkendam.

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking en dat dit besluit wordt aangehaald alsAanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen Altena 2019”.

   

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 10 januari 2019.

De secretaris,  

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

De belanghebbende die het met het bovenstaand besluit niet eens is kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG ALMKERK. Wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan de belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit laatste kan alleen als tevens een bezwaarschrift is ingediend.