Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2015 (wijziging)
CiteertitelLegesverordening 2015 (wijziging maart)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging heeft betrekking op de tarieven in hoofdstuk 17.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201501-01-201531-12-2015Wijziging

23-03-2015

Digitaal gemeenteblad, 8 april 2015

5
01-01-2015Nieuwe regeling

15-12-2014

Digitaal gemeenteblad, 24 december 2014

17

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (wijziging)

De raad van de gemeente Ameland,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 17 februari 2015; besluit vast te stellen de wijziging Legesverordening 2015.

Artikel 1  

Artikel I

Hoofdstuk 17 van titel 1 van de bij de legesverordening 2015 behorende tarieventabel wordt vervangen door :

 

Hoofdstuk 17 Diversen

1.17.6

Het tarief voor het huren van de volgende materialen tijdens een evenement bedragen:

 

1.17.6.1

voor een vlaggenmast

    €    4,55

1.17.6.2

voor een wedstrijdklok

€  28,45

1.17.6.3

voor een mobiel podium

€  19,35

1.17.6.4

voor een dranghek

€    1,95

1.17.6.5

voor een bouwhek

€    5,35

1.17.6.6

voor een Mojo Barrier

€  11,35

1.17.6.7

voor een stekpaaltje

€    0,20

 

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, zijn van toepassing op de belastbare feiten die zich vanaf 1 januari 2015 hebben voorgedaan.

 

Artikel III

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als “wijziging Legesverordening 2015”.

Ballum, 23 maart 2015

 

Albert de Hoop, voorzitter

Jacqueline Metz, griffier