Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren inzake de belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren inzake de belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren inzake de belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het aanwijzingsbesluit Gemeenteambtenaren inzake de belastingen" d.d. 15 februari 2000 blijft van toepassing voor de periode waarvoor het heeft gegolden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Nieuw besluit

18-12-2007

Gemeenteinfo, 19-12-2007

7

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren inzake de belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Ameland;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Ameland, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 februari 1995;

B E S L U I T: 

Artikel 1  

I. Aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren:

 

a. E.R.P. Smit, medewerker belastingenb. J.M. Oud, medewerker belastingenc. J.D. Kooiker, medewerker belastingend. G.J. Bakker, medewerker middelene. K. Touwen, havenmeester vliegveld, of de voor hem aangewezen vervangers voor wat betreft het innen van toeristenbelastingf. G.M. de Boer, hoofd afdeling Welzijn, of de door hem aangewezen ambtenaren voor wat betreft het innen van legesg. De havenmeester van de Stichting ’t Leije Gat voor wat betreft het innen van toeristenbelastingh. De directeur van de N.V. Vitens of de door hem aangewezen medewerkers voor wat betreft het innen van rioolrechten

II. In te trekken het “Aanwijzingsbesluit Gemeenteambtenaren Inzake De Belastingen” d.d. 15 februari 2000, met dien verstande dat dit besluit van kracht blijft voor de periode waarvoor het heeft gegolden.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2007.