Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening toelage uitwonende studerenden gemeente Ameland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening toelage uitwonende studerenden gemeente Ameland 2014
CiteertitelVerordening toelage uitwonende studerenden gemeente Ameland 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening toelage uitwondende studerenden gemeente Ameland 2010 wordt hiermee ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, hoofdstuk 3 en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-08-201401-08-2016Wijziging

30-06-2010

Digitaal gemeenteblad GVOP 27 augustus 2014

13
01-08-2010Nieuwe regeling

28-06-2010

Gemeenteinfo, 04-08-2010

8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toelage uitwonende studerenden gemeente Ameland 2014

 

 

Hoofdstuk 1