Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Mandaatbesluit algemeen bestuur aan dagelijks bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingMandaatbesluit algemeen bestuur aan dagelijks bestuur
CiteertitelMandaatbesluit algemeen bestuur aan dagelijks bestuur
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is terug te vinden onder de regelingencollectie van de gemeente Amsterdam

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, Titel 10.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-201629-11-2016Wijziging onderdeel I.4

23-11-2016

Gemeenteblad 28 november 2016, nr. 166075

2016/int/1418
20-09-201620-09-2016Diverse wijzigingen n.a.v. wijziging Bevoegdhedenregister behorende bij de Verordening op de bestuurscommissies d.d. 17 mei 2016

14-09-2016

Gemeenteblad 19 september 2016, Nr. 128231

2016/int/868
04-06-201606-06-2016Diverse wijzigingen n.a.v. wijziging Bevoegdhedenregister behorende bij de Verordening op de bestuurscommissies d.d. 29 september 2015

25-05-2016

Gemeenteblad 3 juni 2016, nr. 71987

2016/int/128
08-10-201508-10-2015Diverse wijzigingen n.a.v. wijziging Bevoegdhedenregister behorende bij de Verordening op de bestuurscommissies, met terugwerkende kracht tot 10 maart 2015 en wijziging n.a.v. AB-besluit d.d. 23 september 2015

23-09-2015

www.amsterdam.nl 7 oktober 2015

2015/int/643 en 2015/int/1552
12-11-201419-03-201412-11-2014Diverse wijzigingen n.a.v. wijziging Bevoegdhedenregister behorende bij de Verordening op de bestuurscommissies, met terugwerkende kracht tot 19 maart 2014

29-10-2014

Officiële digitale bekendmakingen 11 november 2014

2014/int/1448
17-04-201419-03-201417-04-2014nieuwe regeling

27-03-2014

Officiële digitale bekendmakingen 16 april 2014

2014/int/692
17-04-201419-03-201407-04-2014Wijziging B.14, met terugwerkende kracht tot 19 maart 2014

07-04-2014

Officiële digitale bekendmakingen 16 april 2014

2014/int/694

Tekst van de regeling

Mandaatbesluit algemeen bestuur aan dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur besluit: 

1.         aan het dagelijks bestuur respectievelijk mandaat, ondermandaat en ondermachtiging te verlenen voor het uitoefenen van de bevoegdheden die zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende ‘mandaatregister 27 maart 2014';

2.         te bepalen dat het dagelijks bestuur bevoegd is aan anderen ondermandaat en ondermachtiging te verlenen van de aan hem gemandateerde en onder-gemandateerde bevoegdheden en verleende ondermachtigingen;

3.         Mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur voor een juiste besteding en beheersing van de bij besluit van de gemeenteraad van 13 februari 2014 aan de bestuurscommissies toebedeelde budgetten 2014 voor de bestuurscommissies per programma, welke zijn gebaseerd op de stadsdeelbegrotingen en deel uitmaken van de gemeentebegroting 2014, gecorrigeerd voor de verandering in de verdeling van bevoegdheden en taken zoals uitgewerkt in de bij het bedoelde raadsbesluit behorende nota ‘vaststellen budgetten 2014' naar de omvang van de budgetten voor de periode 19 maart - 31 december 2014 zoals vastgesteld op de bedragen zoals vermeld in kolom 8 van bijlage 1b van genoemde nota;

4.         te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht tot 19 maart 2014 in werking treedt;

5.         dat het algemeen bestuur deze mandaatsregeling in de vergadering van januari 2015 opnieuw agendeert om die te kunnen evalueren en eventueel gewijzigd vast te stellen.