Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Oost

Horecanota stadsdeel Oost 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Oost
Officiële naam regelingHorecanota stadsdeel Oost 2012
CiteertitelHorecanota stadsdeel Oost 2012
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpCultuur, sport en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 18-9-2013

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en horecawet,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-201219-03-2016nieuwe regeling

18-09-2012

-

338616

Tekst van de regeling

Horecanota stadsdeel Oost 2012

Zie bijlage.