Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Tarieventabel parkeerbelastingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingTarieventabel parkeerbelastingen 2010
CiteertitelTarieventabel parkeerbelastingen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tabel vervangt de Tarieventabel parkeerbelastingen 2009, vastgesteld 2008-11-13

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Parkeerbelastingen 2010, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-200901-01-2011nieuwe regeling

12-11-2009

Apeldoorns Stadsblad, 2009-12-16

raadsvoorstel 2009-041661

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENTABEL PARKEERBELASTINGEN 2010

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 14 september 2009, nr. 90/2009

gelet op artikel 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2010;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Tarieventabel, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2010.

1. Begripsomschrijvingen.

Onverminderd de in artikel 1 van de verordening genoemde begripsomschrijvingen wordt voor de toepassing van deze tarieventabel verstaan onder:

Tariefzones C, T en RDe gebieden die op de - bij de verordening behorende - kaart (bijlage 2) als zodanig zijn aangegeven.
Tariefzone WDe gebieden die op de - bij de verordening behorende - kaart (bijlage 2) zijn aangegeven met de nummering W.1, W.2 e.v.
Tariefzone ODe gebieden die elders in de gemeente zijn gelegen en zijn aangegeven met de nummering O.1, O.2 e.v. en niet behoren tot tariefzones W, R, T en C.

2. Tarieven.

1.Het tarief voor het parkeren op een parkeerterrein of een parkeerplaats met parkeerapparatuur, waarvoor een maximum tarief per dag is vastgesteld, bedraagt:  
1.1in tariefzone C  
1.1.1per 2,77 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
1.1.2op zaterdag per 2,18 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
1.1.3met een maximum tarief per dag van€ 12,50
1.2in tariefzone T  
1.2.1per 2,92 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
1.2.2op zaterdag per 2,29 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
1.2.3met een maximum tarief per dag van€ 11,90
1.3in tariefzone O  
1.3.1per 5,42 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
1.3.2met een maximum tarief per dag op zondag t/m vrijdag van€ 4,30
1.3.3met een maximum tarief op zaterdag van€ 5,40
2.Het tarief voor het parkeren op een parkeerplaats of een parkeerterrein met parkeerapparatuur, waarvoor geen maximum tarief per dag is vastgesteld, bedraagt:  
2.1in tariefzone C  
2.1.1per 2,18 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
2.2in tariefzone T  
2.2.1per 2,29 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
2.3in tariefzone R  
2.3.1per 2,63 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
2.4in tariefzone W  
2.4.1per 26,05 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
2.5in tariefzone O  
2.5.1per 5,42 min. of gedeelte daarvan€ 0,10
3.Het tarief voor het parkeren in een parkeergarage bedraagt:  
3.1in tariefzone C  
3.1.1basistarief van 07.00 - 21.00 uur per 16 min. of gedeelte daarvan€ 0,50
3.1.2basistarief van 21.00 - 07.00 uur per 28 min. of gedeelte daarvan€ 0,50
3.1.3piektarief op maandag en zaterdag van 07.00 - 19.00 uur per 13 min. of gedeelte daarvan€ 0,50
3.1.4piektarief op donderdag van 19.00 - 21.00 uur per 13 min. of gedeelte daarvan € 0,50
3.1.5met een maximum tarief op zondag en dinsdag t/m vrijdag van 07.00 - 19.00 uur van€ 9,80
3.1.6 met een maximum tarief op maandag en zaterdag van 07.00 - 19.00 uur van€ 12,00
3.1.7met een maximum tarief van 19.00 - 07.00 uur van€ 5,20
3.2in tariefzone T  
3.2.1basistarief van 07.00 - 21.00 uur per 20 min. of gedeelte daarvan€ 0,50
3.2.2basistarief van 21.00 - 07.00 uur per 36 min. of gedeelte daarvan€ 0,50
3.2.3piektarief op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur per 18 min. of gedeelte daarvan€ 0,50
3.2.4 met een maximum tarief op zondag t/m vrijdag van 07.00 - 19.00 uur van€ 7,60
3.2.5 met een maximum tarief op zaterdag van 07.00 - 19.00 uur van€ 8,90
3.2.6met een maximum tarief van 19.00 - 07.00 uur van€ 4,00
4.Het tarief voor een permanente parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt per maand:  
4.1voor het parkeren in een parkeergarage:  
4.1.1voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 17,60
4.1.2voor 12 uur per dag gedurende 5 dagen per week€ 59,15
4.1.3voor 15 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 71,20
4.1.4voor 21 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 82,70
4.1.5voor 6 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 37,70
4.2voor het parkeren op een terrein of een weggedeelte in zones C,T en R, anders dan onder 4.1 genoemd:  
4.2.1voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 8,80
4.2.2voor 10 uur per dag gedurende 5 dagen per week€ 40,30
4.2.3voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 54,45
4.2.4voor 5 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 29,80
4.3voor het parkeren op een terrein of een weggedeelte in zone W:  
4.3.1voor 7 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 40,30
4.4voor het parkeren op alle terreinen en weggedeelten anders dan onder 4.1 genoemd:  
4.4.1voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 0,00
4.4.2voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 71,20
5.Het tarief voor een tijdelijke parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt:  
5.1voor een maandkaart in een parkeergarage:  
5.1.1voor 12 uur per dag gedurende 5 dagen per week€ 66,50
5.1.2voor 15 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 78,00
5.1.3voor 21 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 90,00
5.2voor een maandkaart op een terrein of een weggedeelte in zones C,T en R, anders dan onder 5.1 genoemd:  
5.2.1voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 61,20
5.3 voor een maandkaart op alle terreinen en weggedeelten anders dan onder 5.1 genoemd:  
5.3.1voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week€ 78,00  
5.4voor een weekkaart op terreinen en weggedeelten in zone W:  
5.4.1voor 12 uur per dag€ 11,80
5.5voor een dagkaart op terreinen en weggedeelten in zone W:  
5.5.1voor 12 uur€ 2,30
5.6voor een kraskaart op een terrein of een weggedeelte in zone W:  
5.6.2voor 12 uur in zone W.1€ 0,70
5.6.3voor 12 uur in zone W.2€ 0,95
5.6.4voor 12 uur in zone W.3€ 1,15
5.6.5voor 2 uur in zone W.3€ 0,40
6.Het tarief voor afgifte van een duplicaat van een vergunning als genoemd onder 4.1.1 tot en met 4.4.2 bedraagt éénmaal het bij de betreffende vergunning behorende maandtarief.

3. Citeertitel.

Deze tarieventabel wordt aangehaald als de ‘Tarieventabel parkeerbelastingen 2010’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 12 november 2009

Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 16 december 2009

Inwerking getreden d.d. 18 december 2009