Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Tarieventabel parkeerbelastingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel parkeerbelastingen 2013
CiteertitelTarieventabel Parkeerbelastingen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behorend bij de verordening parkeerbelastingen 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

verordening parkeerbelastingen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201201-01-2014Onbekend

08-11-2012

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 12 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel parkeerbelastingen 2013

 

 

TARIEVENTABEL PARKEERBELASTINGEN 2013

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 11 september 2012, nr. 110/2012;

gelet op artikel 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2013;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Tarieventabel, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2013.

 • 1.

  Begripsomschrijvingen.

  Onverminderd de in artikel 1 van de verordening genoemde begripsomschrijvingen wordt voor de toepassing van deze tarieventabel verstaan onder:

  Tariefzones C, T en R De gebieden die op de - bij de verordening behorende - kaart (bijlage 2) als zodanig zijn aangegeven.

  Tariefzone W De gebieden die op de - bij de verordening behorende - kaart (bijlage 2) zijn aangegeven met de nummering W.1, W.2 e.v.

  Tariefzone O De gebieden die elders in de gemeente zijn gelegen en zijn aangegeven met de nummering O.1, O.2 e.v. en niet behoren tot tariefzones W, R, T en C.

 • 2.

  Tarieven.

 • 1.

  Het tarief voor het parkeren op een parkeerterrein of een parkeerplaats met parkeerapparatuur, waarvoor een maximum tarief per dag is vastgesteld, bedraagt:

  1.1 in tariefzone C

  1.1.1 per 2,66 min. of gedeelte daarvan € 0,10

  1.1.2 op zaterdag

  per 2,09 min. of gedeelte daarvan € 0,10

  1.1.3 met een maximum tarief per dag van € 13,00

  1.2 in tariefzone T

  1.2.1 per 2,80 min. of gedeelte daarvan € 0,10

  1.2.2 op zaterdag

  per 2,20 min. of gedeelte daarvan € 0,10

  1.2.3 met een maximum tarief per dag van € 12,40

  1.3 in tariefzone O

  1.3.1 per 5,20 min. of gedeelte daarvan € 0,10

  1.3.2 met een maximum tarief per dag op zondag t/m vrijdag van € 4,50

  1.3.3 met een maximum tarief op zaterdag van € 5,60

 • 2.

  Het tarief voor het parkeren op een parkeerplaats of een parkeerterrein met parkeerapparatuur, waarvoor geen maximum tarief per dag is vastgesteld, bedraagt:

  2.1 in tariefzone C

  2.1.1 per 2,09 min. of gedeelte daarvan € 0,10

  2.2 in tariefzone T

  2.2.1 per 2,20 min. of gedeelte daarvan € 0,10

  2.3 in tariefzone R

  2.3.1 per 2,52 min. of gedeelte daarvan € 0,10

  2.4 in tariefzone W

  2.4.1 per 25,00 min. of gedeelte daarvan € 0,10

  2.5 in tariefzone O

  2.5.1 per 5,20 min. of gedeelte daarvan € 0,10

 • 3.

  Het tarief voor het parkeren in een parkeergarage bedraagt:

  3.1 in tariefzone C

  3.1.1 basistarief van 07.00 - 21.00 uur

  per 15 min. of gedeelte daarvan € 0,50

  3.1.2 basistarief van 21.00 - 07.00 uur

  per 26 min. of gedeelte daarvan € 0,50

  3.1.3piektarief op maandag (alleen voor garage Marktplein) en

  3.1.3 zaterdag (voor alle garages) van 07.00 - 19.00 uur

  3.1.3 per 12 min. of gedeelte daarvan € 0,50

  3.1.3 3.1.4 piektarief op donderdag van 19.00 - 21.00 uur

  3.1.3 per 12 min. of gedeelte daarvan € 0,50

  3.1.3 3.1.5 met een maximum tarief op zondag en dinsdag t/m vrijdag

  3.1.3 van 07.00 - 19.00 uur van € 10,40

  3.1.3 3.1.6 met een maximum tarief op maandag en zaterdag

  3.1.3 van 07.00 - 19.00 uur van € 12,80

  3.1.3 3.1.7 met een maximum tarief van 19.00 - 07.00 uur van € 5,50

  3.1.3 3.2 in tariefzone T

  3.1.3 3.2.1 basistarief van 07.00 - 21.00 uur

  3.1.3 per 19 min. of gedeelte daarvan € 0,50

  3.1.3 3.2.2 basistarief van 21.00 - 07.00 uur

  3.1.3 per 34 min. of gedeelte daarvan € 0,50

  3.1.3 3.2.3 piektarief op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

  3.1.3 per 17 min. of gedeelte daarvan € 0,50

  3.1.3 3.2.4 met een maximum tarief op zondag t/m vrijdag

  3.1.3 van 07.00 - 19.00 uur van € 8,10

  3.1.3 3.2.5 met een maximum tarief op zaterdag

  3.1.3 van 07.00 - 19.00 uur van € 9,50

  3.1.3 3.2.6 met een maximum tarief van 19.00 - 07.00 uur van € 4,30

 • 4.

  Het tarief voor een permanente parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt per maand:

  4.1 voor het parkeren in een parkeergarage:

  4.1.1 bewonersvergunning

  voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week €   18,70

  4.1.2 kantoorvergunning ma t/m vr van 07-19 uur

  voor 12 uur per dag gedurende 5 dagen per week €  62,86

  4.1.3 winkelvergunning alle dagen van 07-22 uur

  voor 15 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  75,66

  4.1.4 all-inn vergunning

  voor 21 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  87,88

  4.1.5 parttime vergunning alle ochtenden, middagen of avonden

  voor 6 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  40,06

  4.2 voor het parkeren op een terrein of een weggedeelte

  in zones C,T en R, anders dan onder 4.1 genoemd:

  4.2.1 bewonersvergunning

  voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  9,14

  4.2.2 kantoorvergunning ma t/m vr van 08-18 uur

  voor 10 uur per dag gedurende 5 dagen per week €  41,87

  4.2.3 winkelvergunning alle dagen van 08-21 uur

  voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  56,56

  4.2.4 parttime vergunning alle ochtenden, middagen of avonden

  voor 5 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  31,00

  4.3 voor het parkeren op een terrein of een weggedeelte

  in zone W:

  4.3.1 bewonersvergunning

  voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week € 0,00

  4.3.2 zakelijke vergunning

  voor 7 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  41,87

  4.4 voor het parkeren op alle terreinen en weggedeelten

  anders dan onder 4.1 genoemd:

  4.4.1algemene vergunning

  4.4.1 voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  73,96

 • 5.

  Het tarief voor een tijdelijke parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

  5.1 voor een maandkaart in een parkeergarage:

  5.1.1 ma t/m vr van 07-19 uur

  voor 12 uur per dag gedurende 5 dagen per week €   70,70

  5.1.2 alle dagen van 07-22 uur

  voor 15 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  82,90

  5.1.3all-inn

  5.1.3 voor 21 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  95,70

  5.1.35.2 voor een maandkaart op een terrein of een weggedeelte

  5.1.3in zones C,T en R, anders dan onder 5.1 genoemd:

  5.1.3 5.2.1 voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  63,80

  5.1.3 5.3 voor een maandkaart op alle terreinen en weggedeelten

  5.1.3 anders dan onder 5.1 genoemd:

  5.1.3 5.3.1 voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week €  81,30

  5.1.3 5.4 voor een weekkaart op terreinen en weggedeelten

  5.1.3 in zone W:

  5.1.3 5.4.1 voor 12 uur per dag €  12,30

  5.1.3 5.5 voor een dagkaart op terreinen en weggedeelten

  5.1.3 in zone W:

  5.1.3 5.5.1 voor 12 uur €  2,40

  5.1.3 5.6 voor een kraskaart op een terrein of een weggedeelte

  5.1.3 in zone W(alleen verkrijgbaar voor bewoners):

  5.1.3 5.6.2 voor 12 uur in zone W.1 €  0,73

  5.1.3 5.6.3 voor 12 uur in zone W.2 €  0,98

  5.1.3 5.6.4 voor 12 uur in zone W.3 €  1,20

  5.1.3 5.6.5 voor 2 uur in zone W.3 €  0,44

 • 6.

  Het tarief voor afgifte van een duplicaat van een vergunning als genoemd onder 4.1.1 tot en met 4.4.2 bedraagt éénmaal het bij de betreffende vergunning behorende maandtarief.

 • 3.

  Citeertitel.

  Deze tarieventabel wordt aangehaald als de ‘Tarieventabel parkeerbelastingen 2013’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 8 november 2012

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 12 december 2012

Inwerking getreden d.d. 14 december 2012