Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

tarieventabel verordening begraafplaatsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingtarieventabel verordening begraafplaatsrechten 2014
Citeertiteltarieventabel verordening begraafplaatsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening begraafplaatsrechten 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201301-01-2015Onbekend

15-11-2013

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 11 december 2013

125-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENTABEL behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten 2014

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

TARIEVENTABEL behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten 2014

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (incl. de plaatsing van een gedenkteken), wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar

Voor onbepaalde tijd, zijnde het recht om van het graf tot het tijdstip van sluiting van de begraafplaats gebruik te maken

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een graf (incl. de plaatsing van een gedenkteken) op een zelfgekozen plek op een v.m. klasseafdeling

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf (incl. de plaatsing van een gedenkteken) wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar

Voor onbepaalde tijd, zijnde het recht om van het graf tot het tijdstip van sluiting van de begraafplaats gebruik te maken

 

 

1.151,--

3.082,--

14.761,--

427,--

1.141.--

 

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenkelder wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar

 

 

939,--

 

1.5

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar

 

 

939,--

 

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar

 

 

1.151,--

 

1.7

Voor het verlengen met 10 jaar van het uitsluitend recht als bedoeld in:

1.1.1, wordt een recht geheven van

1.3.1, 1.4, 1.5 wordt een recht geheven van

1.6 wordt een recht geheven van

 

 

586,--

224,--

463,--

 

1.8

1.8.1

Voor plaatsing gedurende vijf jaar van een bronzen gedenkplaatje bij een strooiveld. In dit bedrag is begrepen de levering van het plaatje met max. 40 tekens Voor het verlengen van het plaatsingsrecht gedurende 5 jaar van een bronzen gedenkplaatje als bedoeld in 1.8 bij een strooiveld

 

 

304,--

108,--

 

1.9

1.9.1

Voor plaatsing gedurende vijf jaar van een granieten gedenkplaatje bij een strooiveld. In dit bedrag is begrepen de levering van het plaatje met max. 30 tekens

Voor het verlengen van het plaatsingsrecht gedurende 5 jaar van een granieten gedenkplaatje bij een strooiveld als bedoeld in 1.9

 

 

390,--

108,--

 

Hoofdstuk 2

Begraven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Voor het begraven van het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een eigen graf wordt geheven

 

 

1.124,--

 

2.2

Voor het begraven van het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf wordt geheven

 

 

836,--

 

2.3

Voor het begraven van het lijk van een kind jonger dan 12 jaar in een eigen graf of algemeen graf wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het recht bedoeld in 2.1 resp. 2.2

 

 

 

 

 

2.4

Voor het begraven van het lijk van een kind jonger dan 6 jaar in een kindergraf wordt geheven een recht van

 

 

408,--

 

2.5

Het recht als bedoeld in 2.1 t/m 2.4 wordt verhoogd:

Met 25% op werkdagen, indien het begraven op verzoek plaats-

vindt na 15.00 uur;

Met 50% op een zaterdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag,

2e Pinksterdag en 2e Kerstdag indien het begraven op

verzoek op die dagen plaatsvindt.

 

 

 

 

 

2.6

Het groenmaken van het graf

 

 

66,--

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

In een urnenkelder

In dit bedrag zijn begrepen de kosten van het aanbrengen van de persoonsgegevens van de overledene op de gedenkplaat.

In een urnennis

In dit bedrag zijn begrepen de kosten van het aanbrengen van de persoonsgegevens van de overledene op de afdekplaat.

Op een eigen graf

In een eigen graf

In een algemeen graf

In een kindergraf

 

 

625,--

625,--

270,--

270,--

160,--

78 --

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Onderhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

Voor het door of vanwege de gemeente plegen van onderhoud op de wijze als omschreven in artikel 29 van de Beheersverordening begraafplaatsen 2006 wordt geheven:

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in 4.1.1 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven vóór 1 januari 1996 is verleend voor onbepaalde tijd, per periode van 10 jaar

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor onbepaalde tijd, voor de duur van 100 jaar

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in 4.1.4 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven op een zelfgekozen plek op een v.m. klasseafdeling is verleend voor onbepaalde tijd, voor de duur van 100 jaar

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in 4.1.6 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen kindergraf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen kindergraf waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld

in 4.1.8 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen kindergraf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor onbepaalde tijd, voor de duur van 100 jaar

Voor een eigen urnenkelder, waarvoor het uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen met of zonder urnen is verleend voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen urnenkelder, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld onder 4.1.11 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen urnennis, waarvoor het uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen met of zonder urnen is verleend voor de periode van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen urnennis waarvoor het recht als bedoeld onder 4.1.13 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen gedenkplaats, waarvoor het uitsluitend recht tot plaatsing van een gedenkteken is verleend voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen gedenkplaats, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in 4.1.15 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

 

 

842,--

502,--

502,--

2.959,--

502,--

5.801,--

502,--

307,--

207,--

927,--

422,--

224,--

422,--

224,--

898,--

616,--

 

Hoofdstuk 5

Overschrijving van verleende rechten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Voor het overschrijven van een recht op een eigen graf als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening begraafplaatsen 2006 wordt geheven

 

 

25,--

 

Hoofdstuk 6

Opgraven en verstrooien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Voor zowel het opgraven van een lijk als voor het na opgraven weer opnieuw begraven daarvan in een ander graf.

 

€ 1.124,--

 

 

 

6.1.1

Voor het verlengen van de begraafcyclus door middel van het samenvoegen van de stoffelijke resten van één lijk in hetzelfde graf wordt een recht geheven gelijk het bedrag dat overeenkomstig hoofdstuk 2 voor het begraven wordt geheven

 

 

1.211,--

 

6.2

Voor zowel het opgraven of verwijderen van een asbus of urn als voor het herplaatsen daarvan in een ander graf of andere urnenkelder

 

 

270,--

 

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.4.1

6.3.4.2

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

In een eigen graf

In een algemeen graf

In een kindergraf

Op een verstrooiingsplaats of eigen graf:

In aanwezigheid van nabestaanden

Zonder nabestaanden

 

 

270,--

208,--

106,--

270,--

112,--