Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen 2006
CiteertitelAanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artt. 231 en 246a
 2. Wet waardering onroerende zaken, artt. 30 en 31
 3. Algemene wet inzake de rijksbelastingen, art. 56
 4. Invorderingswet 1990, art. 63a
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2013nieuwe regeling

11-01-2006

Weekend Totaal, 2005-12-23

collegevoorstel 003705479

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT INLICHTINGENVERPLICHTINGEN 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

BESLUITEN:

aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

 • a.

  de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en diens plaatsvervangers;

 • b.

  de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet en diens plaatsvervangers;

 • c.

  de belastingdeurwaarder.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Aldus vastgesteld door het college d.d. 11 januari 2006

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 23 december 2005

Inwerking getreden d.d. 1 januari 2006