Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Regeling vergoedingen voorzitters en leden van de adviesraden VWI en Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoedingen voorzitters en leden van de adviesraden VWI en Wmo
CiteertitelRegeling vergoedingen voorzitters en leden van de adviesraden VWI en Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

zie ook regeling vergoedingen voorzitters en leden van de adviesraden VWI en Wmo

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling adviesraden VWI en Wmo, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009nieuwe regeling

09-11-2006

Apeldoorns Stadsblad, 2009-12-16

collegevoorstel 2009-037543

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoedingen voorzitters en leden van de adviesraden VWI en Wmo

Regeling vergoedingen voorzitters en leden van de adviesraden VWI en Wmo

Dienst Samenleving, oktober 2009 Regeling vergoedingen voorzitters en leden van de Adviesraad Voorzieningen voor Werk en Inkomen en de Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn:

Gelet op artikel 9 van de Regeling adviesraden VWI en Wmo 2009;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Regeling vergoedingen voorzitters en leden van de Adviesraad Voorzieningen voor Werk en Inkomen en de Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder adviesraden: de Adviesraad Voorzieningen voor Werk en Inkomen en de Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning

Artikel 2 Vergoedingen

 • 1

  De voorzitters van de adviesraden ontvangen maandelijks een vergoeding van € 300,- voor het leiden van vergaderingen alsmede voor de overige werkzaamheden die zij als vrijwilliger voor de adviesraden verrichten. In deze maandelijkse vergoeding is een onkostenvergoeding van € 50,- inbegrepen

 • 2

  De leden van de adviesraden ontvangen maandelijks een vergoeding van € 85,- voor het bijwonen van de vergaderingen van de adviesraden alsmede voor de overige werkzaamheden die zij als vrijwilliger voor de adviesraden verrichten.

 • 3

  In afwijking van het in lid 2 bepaalde ontvangen leden van de adviesraden die tevens de functie van vice voorzitter, penningmeester of secretaris vervullen een maandelijkse vergoeding van € 120,-

 • 4

  Leden die benoemd zijn door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe dan wel van de gemeente Heerde, ontvangen hun maandelijke vergoeding van de betreffende gemeente

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt per 1 september 2009 in werking.

Aldus vastgesteld door het college d.d. 9 november 2009

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 16 december 2009

Inwerking getreden d.d. 24 december 2009,

en werkt terug tot en met 1 september 2009