Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Tarieventabel Parkeerbelastingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Parkeerbelastingen 2011
CiteertitelTarieventabel Parkeerbelastingen 201
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201001-01-2012Onbekend

07-10-2010

Apeldoorns Staddsblad, 8 december

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENTABEL PARKEERBELASTINGEN 2011

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 augustus 2010, nr. 120/2010;

gelet op artikel 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2011;

 

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Tarieventabel, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2011.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Onverminderd de in artikel 1 van de verordening genoemde begripsomschrijvingen wordt voor de toepassing van deze tarieventabel verstaan onder:

Tariefzones C, T en R

De gebieden die op de - bij de verordening behorende - kaart (bijlage 2) als zodanig zijn aangegeven.

Tariefzone W

De gebieden die op de - bij de verordening behorende - kaart (bijlage 2) zijn aangegeven met de nummering W.1, W.2 e.v.

Tariefzone O

De gebieden die elders in de gemeente zijn gelegen en zijn aangegeven met de nummering O.1, O.2 e.v. en niet behoren tot tariefzones W, R, T en C.

Artikel 2. Tarieven

1.

Het tarief voor het parkeren op een parkeerterrein of een parkeerplaats met parkeerapparatuur, waarvoor een maximum tarief per dag is vastgesteld, bedraagt:

 

1.1

in tariefzone C

 

1.1.1

per 2,75 min. of gedeelte daarvan

€ 0,10

1.1.2

op zaterdag per 2,16 min. of gedeelte daarvan

€ 0,10

1.1.3

met een maximum tarief per dag van

€12,60

 

 

 

1.2

in tariefzone T

 

1.2.1

per 2,90 min. of gedeelte daarvan € 0,10

 

€ 0,10

1.2.2

op zaterdag per 2,27 min. of gedeelte daarvan

€ 0,10

1.2.3

met een maximum tarief per dag van

€12,00

 

 

 

1.3

in tariefzone O

 

1.3.1

per 5,38 min. of gedeelte daarvan

€ 0,10

1.3.2

met een maximum tarief per dag op zondag t/m vrijdag van

€ 4,40

1.3.3

met een maximum tarief op zaterdag van € 5,50

€ 5,50

 

 

 

 

2.

Het tarief voor het parkeren op een parkeerplaats of een parkeerterrein met parkeerapparatuur, waarvoor geen maximum tarief per dag is vastgesteld, bedraagt:

 

2.1

in tariefzone C

 

2.1.1

per 2,16 min. of gedeelte daarvan

€ 0,10

2.2

in tariefzone T

 

2.2.1

per 2,27 min. of gedeelte daarvan

€ 0,10

2.3

in tariefzone R

 

2.3.1

per 2,61 min. of gedeelte daarvan

€ 0,10

2.4

in tariefzone W

 

2.4.1

per 25,86 min. of gedeelte daarvan

€ 0,10

2.5

in tariefzone O

 

2.5.1

per 5,38 min. of gedeelte daarvan

€ 0,10

 

 

 

3.

Het tarief voor het parkeren in een parkeergarage bedraagt:

 

3.1

in tariefzone C

 

3.1.1

basistarief van 07.00 - 21.00 uur

per 15 min. of gedeelte daarvan

 

€ 0,50

3.1.2

basistarief van 21.00 - 07.00 uur

per 28 min. of gedeelte daarvan

 

€ 0,50

3.1.3

piektarief op maandag en zaterdag van 07.00 - 19.00 uur

€ 0,50

3.1.4

piektarief op donderdag van 19.00 - 21.00 uur

per 13 min. of gedeelte daarvan

€ 0,50

3.1.5

met een maximum tarief op zondag en dinsdag t/m vrijdag

van 07.00 - 19.00 uur van

€ 9,90

3.1.6

met een maximum tarief op maandag en zaterdag

van 07.00 - 19.00 uur van

€12,10

3.1.7

met een maximum tarief van 19.00 - 07.00 uur van € 5,20

€ 5,20

3.2

in tariefzone T

 

3.2.1

basistarief van 07.00 - 21.00 uur

per 20 min. of gedeelte daarvan

€ 0,50

3.2.2

basistarief van 21.00 - 07.00 uur

per 36 min. of gedeelte daarvan

€ 0,50

3.2.3

piektarief op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

per 18 min. of gedeelte daarvan

€ 0,50

3.2.4

met een maximum tarief op zondag t/m vrijdag

van 07.00 - 19.00 uur van

€ 7,60

3.2.5

met een maximum tarief op zaterdag van 07.00 - 19.00 uur van

€ 9,00

3.2.6

met een maximum tarief van 19.00 - 07.00 uur van

€ 4,00

 

 

 

4.

Het tarief voor een permanente parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt per maand:

 

4.1

voor het parkeren in een parkeergarage:

 

4.1.1

bewonersvergunning

voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 17,72

4.1.2

kantoorvergunning ma t/m vr van 7-19 uur

voor 12 uur per dag gedurende 5 dagen per week

€ 59,59

4.1.3

winkelvergunning alle dagen 7-22 uur

voor 15 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 71,72

4.1.4

all-inn vergunning

voor 21 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 83,32

4.1.5

parttime vergunning alle ochtenden, middagen of avonden

voor 6 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 37,97

4.2

voor het parkeren op een terrein of een weggedeelte

in zones C,T en R, anders dan onder 4.1 genoemd:

 

4.2.1

bewonersvergunning

voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€  8,86

4.2.2

kantoorvergunning ma t/m vr van 8-18 uur

voor 10 uur per dag gedurende 5 dagen per week

€ 40,61

4.2.3

winkelvergunning alle dagen van 8-21 uur

voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 54,84

4.2.4

parttime vergunning alle ochtenden, middagen of avonden

voor 5 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 30,06

4.3

voor het parkeren op een terrein of een weggedeelte

in zone W:

 

4.3.1

bewonersvergunning

voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 0,00

4.3.2

zakelijke vergunning

voor 7 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 40,61

4.4

voor het parkeren op alle terreinen en weggedeelten

anders dan onder 4.1 genoemd:

 

4.4.1

algemene vergunning

voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 71,72

 

 

 

5.

Het tarief voor een tijdelijke parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

 

5.1

voor een maandkaart in een parkeergarage:

 

5.1.1

ma t/m vr van 7-19 uur

voor 12 uur per dag gedurende 5 dagen per week

€ 67,00

5.1.2

alle dagen van 7-22 uur

voor 15 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 78,60

5.1.3

all-inn

voor 21 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 90,70

5.2

voor een maandkaart op een terrein of een weggedeelte in zones C,T en R, anders dan onder 5.1 genoemd:

 

5.2.1

voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 61,70

5.3

voor een maandkaart op alle terreinen en weggedeelten anders dan onder 5.1 genoemd:

 

5.3.1

voor 13 uur per dag gedurende 7 dagen per week

€ 78,60

5.4

voor een weekkaart op terreinen en weggedeelten

in zone W:

 

5.4.1

voor 12 uur per dag

€ 12,00

5.5

voor een dagkaart op terreinen en weggedeelten

in zone W:

 

5.5.1

voor 12 uur

€  2,30

5.6

voor een kraskaart op een terrein of een weggedeelte

in zone W (alleen verkrijgbaar voor bewoners):

 

5.6.2

voor 12 uur in zone W.1

€  0,71

5.6.3

voor 12 uur in zone W.2

€  0,95

5.6.4

voor 12 uur in zone W.3

€  1,16

5.6.5

voor 2 uur in zone W.3

€  0,42

 

 

 

6.

Het tarief voor afgifte van een duplicaat van een vergunning als genoemd onder 4.1.1 tot en met 4.4.2 bedraagt éénmaal het bij de betreffende vergunning behorende maandtarief.

 

Artikel 3. Citeertitel

Deze tarieventabel wordt aangehaald als de ‘Tarieventabel parkeerbelastingen 2011’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 7 oktober 2010

Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 8 december 2010

Inwerking getreden d.d. 10 december. De heffing treedt in werking op 1 januari 2011