Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Appingedam

Verordening binnentreden woning ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAppingedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden woning ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 147 en 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-1997Nieuwe regeling

20-02-1997

De Eemslander, 26-02-1997

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden woning ter uitvoering noodverordeningen

De raad der gemeente Appingedam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 1997;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgestelde algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

Artikel 1  

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 20 februari 1997.

De raad voornoemd,

, burgemeester. , secretaris.(J. Jonkers) (J.H.C. Stel)