Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijsbesluit gebieden alcoholverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit gebieden alcoholverbod
CiteertitelAanwijsbesluit gebieden alcohol
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:52 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2011Onbekend

24-05-2011

Berichten van de Brink, 3 juni 2011

BB2011-00660

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit gebieden alcoholverbod

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

gelet op artikel 2:52 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen

Artikel I.

De gebieden, als bedoeld in de bijlage, zijn gebieden waarbinnen het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Artikel II

Dit aanwijsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Besloten door het college van burgemeester en wethouders van Assen d.d. 24 mei 2011

, burgemeester

, secretaris

Bijlage behorende bij het aanwijsbesluit gebieden alcoholverbod

Gebied I: Uitgaansgebied (Rolderstraat e.o., Brinkstraat e.o, Markt e.o, Kerkplein e.o.)

Gebied II: Winkelcentrum Peelo

Gebied III: terreinen in Witten en omgeving.

Gebied IV: Kloosterveen* (Kloosterveste, de brug Hoofdvaartsweg/Kloosterweg, School Aletta Jacobsweg)

Gebied V: Recreatiegebied Baggelhuizen

Gebied VI : Centrum Noord (Het gebied dat valt binnen Het Kanaal –

Oudestraat/Koopmansplein & Weiersstraat – Jan Fabriciusstraat)

Gebied VII: Winkelcentrum Marsdijk e.o.

Gebied VIII: Cruijff Court

Gebied IX: Winkelcentrum Vredeveld

Gebied X: Winkelcentrum ’t Sticht

Gebied XI: Winkelcentrum Nobellaan

Gebied XII: Dr. J.M. den Uylplantsoen

Gebied XIII: Anne Frankpark

Gebied XIV: Recreatiepark Pittelo

Gebied XV: Lariks Bos

Gebied XVI: Huygenspark

Gebied XVII: stationsplein

gebied XVIII Amelterhout

gebied XVIV Schakelveld te Baggelhuizen