Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijsbesluit gebiedsverbod straatartiest

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit gebiedsverbod straatartiest
CiteertitelAanwijsbesluit gebiedsverbod straatartiest
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenCentrum Winkelcentrum Binnenstad Centrum Noord Winkelcentrum Nobellaan Winkelcentrum Peelo Winkelcentrum Marsdijk e.o. Winkelcentrum Kloosterveste Winkelcentrum Vredeveld Winkelcentrum Het Sticht Baggelhuizen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:9 lid 1 en 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2011Onbekend

18-07-2011

Berichten van de Brink, 4 augustus 2011

BB2011/00920

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit gebiedsverbod straatartiest

gelet op artikel 2:9 lid 1 en 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen

 Overwegende:

 • -

  dat is gebleken dat het optreden voor publiek op straat als straatartiest zoals bedoeld in artikel 2:9 van de APV in bepaalde delen van gemeente overlast veroorzaakt;

 • -

  dat deze overlast onder andere bestaat uit geluidsoverlast veroorzaakt door muziekinstrumenten;

 • -

  dat door deze vorm van (geluids)overlast het woongenot van de omwonenden onevenredig wordt aangetast en voor de ondernemers niet binnen redelijke aanvaardbare normen blijft;

 • -

  dat het wenselijk wordt geacht dat het team Handhaving van de gemeente Assen in staat wordt gesteld om tegen straatartiesten zoals bedoeld in artikel 2:9 van de APV op te treden voordat daadwerkelijk overlast veroorzaakt wordt;

 • -

  dat op basis van klachten, gebieden zijn geselecteerd waar de overlast zich voordoet en waar een verbod nodig wordt geacht;

 • -

  dat de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel;

 • -

  dat de burgemeester ontheffing kan verlenen van het verbod;

Artikel 1.

De volgende gebieden worden aangewezen als een gebied waar het verboden is op te treden als straatartiest zoals bedoeld in artikel 2:9 van de APV:

a.      Binnenstad, Centrum en Centrum Noord; 

b.      Winkelcentrum Nobellaan;

c.      Winkelcentrum Peelo;

d.      Winkelcentrum Marsdijk e.o.;

e.      Winkelcentrum Kloosterveste;

f.       Winkelcentrum Vredeveld;

g.      Winkelcentrum 't Sticht (Baggelhuizen).

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie hiervan.

De burgemeester van Assen,

K.S. Heldoorn.