Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Monumentenlijst gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMonumentenlijst gemeente Assen
CiteertitelMonumentenlijst gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMonumentenlijst gemeente Assen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenverordening 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2008Wijziging monumentenlijst

20-04-2008

Berichten van de Brink, 25 juni 2008

BB-00469

Tekst van de regeling

Intitulé

Monumentenlijst gemeente Assen

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 April 2008.

Monumentenlijst gemeente Assen  

Monumentenlijst gemeente Assen