Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Monumentale bomenlijst gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMonumentale bomenlijst gemeente Assen
CiteertitelMonumentale bomenlijst gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMonumentale bomenlijst gemeente Assen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2006-

13-11-2006

Berichten van de Brink, 30 november 2006

BB-01192

Tekst van de regeling

Intitulé

Monumtentenlijst gemeente Assen

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2006.

Monumentale bomenlijst gemeente Assen

Monumentale bomenlijst gemeente Assen