Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijsbesluitparkeerbelasting parkeerplaats Weiersstraat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluitparkeerbelasting parkeerplaats Weiersstraat
CiteertitelAanwijsbesluitparkeerbelasting parkeerplaats Weiersstraat
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit parkeerbelasting parkeerplaats Weijerstraat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 9 APV gemeente Assen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.V.T.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2008Aanwijzing parkeerbelasting parkeerplaats

05-02-2008

Berichten van de Brink, 13 februari 2008

BB-00102

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit parkeerbelasting parkeerplaats Weiersstraat

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 februari 2008