Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijsbesluit parkeren zone 4

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit parkeren zone 4
CiteertitelAanwijsbesluit parkeren zone 4
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2 van de Parkeerverordening 2009
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2011Aanwijsbesluit

04-01-2011

Berichten van de Brink,03-02-2011

BB-01933

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJSBESLUIT PARKEREN ZONE 4

 

 

gelet op,

 

 

b e s l u i t e n :

 • 1.

  het gebied Doevenkamp, Oranjestraat, Julianastraat, Prins Hendrikstraat en Hendrik de Ruiterstraat, Rolderstraat (gedeelte tussen Hendrik de Ruiterstraat en Prins Hendrikstraat) aangeduid als Zone 4 aan te wijzen als gebied voor "Parkeren vergunninghouders".

 • 2.

  De tijden voor het parkeervergunningensysteem in Zone 4 vast te stellen op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en vrijdags tot 21.00 uur;

 • 3.

  het parkeervergunningensysteem met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 januari 2011;

 • 4.

  het oude aanwijsbesluit voor (een gedeelte) van dit gebied in te trekken.

 • 5.

  het gebied zone 4 aan te duiden met de als zonebord uitgevoerde borden E9 van bijlage I van het RVV 1990 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders met de aanduiding zone) met een onderbord met de tekst: “ma. t/m zat. 9.00 – 18.00h, vr. tot 21.00h”.

 

Assen, 04-01-2011

 

Burgemeester en wethouders van Assen,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,