Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijsbesluit uitbreiding parkeervergunningenzone 1 en 2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit uitbreiding parkeervergunningenzone 1 en 2
CiteertitelAanwijsbesluit uitbreiding parkeervergunningenzone 1 en 2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. De Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 2. Artikel 2 van de Parkeerverordening 2009;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2012Nieuwe versie

27-02-2012

Berichten van de Brink, 19-04- 2012

BB-00147

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit uitbreiding parkeervergunningenzone 1 en 2

 

 

Burgemeester en wethouders van Assen,

 

gelet op,

 

 

b e s l u i t e n :

 • 1.

  het gedeelte van de Vaart ZZ, tussen de Witterstraat en Vaart ZZ 149 behorende bij Zone 2 en de Keerweer behorende bij Zone 1 aan te wijzen als gebieden voor "Parkeren vergunninghouders";

   

 • 2.

  de tijden voor dit gedeelte van de Vaart ZZ en de Keerweer aan te laten sluiten bij Zone 1 en 2;

   

 • 3.

  het parkeervergunningensysteem in werking te laten treden op na de vaststelling van de wijziging van de Parkeerverordening 2009 en de Verordeing Parkeerbelasting 2012;

   

 • 4.

  de Keerweer en het gedeelte van de Vaart ZZ aan te duiden met het als zonebord uitgevoerde bord E9 van bijlage I van het RVV 1990 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders met de aanduiding zone) met een onderbord met de tekst: “ma. t/m zat. 9.00 – 18.00h, vr. tot 21.00h”.

 

 

Assen, 27 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Assen,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,