Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Besluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen
CiteertitelBesluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 2. artikel 3 van de Parkeerverordening 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-201210-10-2016Nieuwe versie

27-02-2012

Berichten van de Brink, 19-04-2012

BB-00147

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen

 

 

Burgemeester en wethouders van Assen,

 

gelet op,

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  artikel 3 van de Parkeerverordening 2011;

   

b e s l u i t e n :

 • 1.

  Voor categorie a (bewoners) het maximum van twee te verlenen parkeervergunningen vast te stellen, tenzij de aanvrager kan beschikken over privé-parkeergelegenheid op het erf of terrein, behorende bij zijn woning. Dan wordt maximaal één parkeervergunning verleend.

  Voor categorie a het maximum te verlenen bezoekersvergunningen vast te stellen op één bezoekersvergunning per adres.

   

 • 2.

  Voor categorie b (bedrijven en instellingen) het maximum te verlenen vergunningen vast te stellen op volgens de volgende staffel: 

  Maximum aantal af te geven bedrijfs- en bezoekersvergunningen aan bedrijven:

  Aantal werknemers/bezoekers 5 max. aantal vergunningen 5

  Aantal werknemers/bezoekers 10 max. aantal vergunningen 10

  Aantal werknemers/bezoekers 25 of meer max. aantal vergunningen 20

   

 • 3.

  Voor categorie c (tijdelijke vergunningen ten behoeve van werkzaamheden) het maximum te verlenen parkeervergunningen vast te stellen op 3 per adres en gerelateerd aan de duur van de werkzaamheden;

   

Assen, 27-02-2012 

Burgemeester en wethouders van Assen,

de secretaris,

de burgemeester,