Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijsbesluit hondenuitlaatgebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit hondenuitlaatgebieden
CiteertitelAanwijsbesluit hondenuitlaatgebieden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2017-13343 Assen Oost Assen West Centrum Kloosterveen Lariks Marsdijk Noorderpark Peelo Pittelo Baggelhuizerplas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.57
 2. Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.58
 3. Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.60

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2011Nieuw beleid

23-08-2011

Berichten van de Brink, 22-09-2011

BB- 01069

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit hondenuitlaatgebieden

 

 

Aanwijsbesluit hondenuitlaatgebieden
Hondenuitlaatgebieden

Het college van burgemeester en wethouders van Assen heeft op 23 augustus 2011 besloten, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening [art. 2.57 (Loslopende honden) en art. 2.58 (Verontreiniging door honden)], plaatsen aan te wijzen, waar honden binnen de bebouwde kom:

1] zonder aanlijning op de weg mogen verblijven of lopen;

2] zich van hun uitwerpselen mogen ontdoen, terwijl de eigenaar of houder van de hond de uitwerpselen niet behoeft op te ruimen.

 

In het algemeen geldt namelijk, dat honden zich niet van hun uitwerpselen mogen ontdoen, tenzij de eigenaar of houder ervoor zorgt dat de hondenuitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd en dat honden binnen de bebouwde kom overal dienen te zijn aangelijnd.

Voor de negen Asser wijken is per wijk een plattegrond gemaakt, waarop de uitzonderingen  staan vermeld. Per kaart staan vermeld:

 • -

  uitrenplekken: niet aanlijnen en ook niet opruimen;

 • -

  uitlaatgebieden: aanlijnen, maar niet opruimen;

 • -

  plaatsen waar honden helemaal niet zijn toegestaan;

 • -

  afvalbakken voor hondenpoep.

 

De negen wijkplattegronden worden gekenmerkt door de vermelding “versie september 2010” en betreffen:

 • -

  Assen Oost

 • -

  Assen West

 • -

  Centrum

 • -

  Kloosterveen

 • -

  Lariks

 • -

  Marsdijk

 • -

  Noorderpark

 • -

  Peelo

 • -

  Pittelo

    

 Baggelhuizerplas

Eveneens op 23 augustus 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Assen besloten tot het instellen van een aanlijnverplichting voor honden in een deel van het recreatiegebied Baggelhuizen. Deze verplichting wordt ingesteld in het deel bij het Paviljoen, dat grenst aan het strand en de zwemplas.

 

 Op grond van artikel 2.60 [Houden van hinderlijke of schadelijke dieren] is het college bevoegd plaatsen aan te wijzen, waar het, ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid, verboden is bijvoorbeeld honden aanwezig te hebben anders dan met door het college gestelde regels [zoals aanlijnen]. De aanlijnverplichting geldt in het groen gearceerde gedeelte op de kaart

Baggelhuizerplas.

[Klik hier om het document te downloaden]

Assen,  23-08-2011

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 

de secretaris,                           

de burgemeester,

Bijlage: Kaart Baggelhuizerplas

Baggelhuizerplas