Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

(Handhavings)beleid terugdringen loze brandmeldingen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling(Handhavings)beleid terugdringen loze brandmeldingen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo
Citeertitel(Handhavings)beleid terugdringen loze brandmeldingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlage(Handhavings)beleid terugdringen loze brandmeldingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bouwbesluit 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuw beleid

21-11-2012

Berichten van de Brink, 29-11-2012

BB-01112

Tekst van de regeling

Intitulé

(Handhavings)beleid terugdringen loze brandmeldingen

 

 

Achtergrond

Door de komt van het Bouwbesluit 2012 dient elke gemeente zijn handhavingsbeleid te actualiseren. Daarmee is het moment daar om in alle vijf gemeenten van het brandweerdistrict Noord en Midden Drenthe een nieuw en zoveel mogelijk uniform handhavingsbeleid vast te stellen.

Assen, 21 november 2012 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,    

de burgemeester,