Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregel herstel vormverzuim bezwaren belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel herstel vormverzuim bezwaren belastingen
CiteertitelBeleidsregel herstel vormverzuim bezwaren belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen, heffingen en retributies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 6:5
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 6:6
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 6:7
  4. Wet waardering onroerende zaken, art. 22, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-1997nieuwe regeling

27-03-1997

Berichten van de Brink, 7 april 2011

27-03-1997, BB/8102

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel herstel vormverzuim bezwaren belastingen

Termijnen, waarbinnen verzuimen als bedoeld in artikel 6.6 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen worden hersteld.

Artikel I.

Dit besluit is van toepassing op bezwaren tegen de beschikking genoemd in artikel 22, eerste lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel II.

Indien een verzuim betrekking heeft op de onderdelen a, b, of c genoemd in het eerste lid van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt als termijn bedoeld in artikel 6:6 van deze wet gesteld: twee weken.

Artikel III.

Indien een verzuim betrekking heeft op het onderdeel d genoemd in het eerste lid van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt als termijn bedoeld in artikel 6:6 van deze wet gesteld: zes weken.

Artikel IV.

Ten gevolge van een bijzondere omstandigheid kunnen de in artikel I en II genoemde termijnen op een gemotiveerd schriftelijk verzoek van de indiener van het bezwaarschrift worden verlengd.

Assen, 27 maart 1997

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,                           

de burgemeester,