Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpburgerzaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Wet gemeentelijke basis administratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-200806-01-2014nieuwe regeling

21-08-2008

Berichten van de Brink 29-08-2008

BB-00756

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Artikel 1. Gegevensvertrekking aan binnengemeentelijke afnemers
  • 1.

    Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente de gemeente.

  • 2.

    Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 2. Gegevensverstrekking ingevolge artikel 100 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Artikel 3. Intrekken oude regeling

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 19 september 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na publicatie.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 augustus 2008.

De raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier