Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijsbesluit busstation Marsdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit busstation Marsdijk
CiteertitelAanwijsbesluit busstation Marsdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen, artikel 2:53:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2013Nieuwe regeling

26-02-2013

Berichten van de Brink

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit busstation Marsdijk

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

 

Gelet op artikel 2:53:1 lid 2 en 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

 

Gezien de hoeveelheid fietsen die buiten de rekken worden geplaatst nabij het busstation Marsdijk;

 

Gehoord het verzoek van busreizigers, het Gehandicapten Platform Assen en het bestuur van Achilles om hiervoor maatregelen te treffen;

 

Overwegende dat het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid en in het belang van het beheer van de openbare ruimte wenselijk is het gebied bij het busstation Marsdijk aan te wijzen als gebied waar fietsen alleen in de daarvoor bestemde rekken en niet langer dan vier weken onafgebroken geplaatst mogen worden;

 

b e s l u i t:

Het gebied bij het busstation Marsdijk, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, aan te wijzen als

  • ·

    plaats waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimte of plaatsen te laten staan (artikel 2:53:1 lid 2 APV) en

  • ·

    openbaar (brom)fietsstallingsgebied waar het, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, verboden is om een (brom)fiets langer dan vier weken onafgebroken te stallen (artikel 2:53:1 lid 4 APV).

 

Dit aanwijsbesluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking