Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Tarieventabel voor belastingen, heffingen en rechten gemeente Assen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel voor belastingen, heffingen en rechten gemeente Assen 2014
CiteertitelTarieventabel voor belastingen, heffingen en rechten gemeente Assen 2014
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 216
  2. Gemeentewet, artikel 219
  3. Gemeentewet, artikel 288

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201401-01-2015Intrekken brandweertarieven

24-11-2013

Berichten van de Brink

R 00107
01-01-201424-04-2014Nieuwe regeling

07-11-2013

Berichten van de Brink, 14 november 2013

R 00510

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel voor belastingen, heffingen en rechten gemeente Assen 2014

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 

Tarieventabel belastingen, heffingen en rechten Assen 2014

 

 

 

 

 

 

Tarief 2014

 

 

 

 

 

 

1.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing van onroerende-zaakbelastingen 2013

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in percentage %

 

 

 

1.1.

Het tarief van de belasting bedraagt voor (als percentage van de heffingsmaatstaf)

 

 

 

 

a.

de gebruikersbelasting

0,2500%

b.

bij de eigenarenbelasting:

 

 

 

 

 

1.voor onroerende zaken die in hoofdzaak als woning dienen

0,1682%

 

2.voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak als woning dienen.

0,3112%

 

 

 

 

 

 

2.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2013

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

2.1.

Het vaste belastingtarief bedraagt per perceel per belastingjaar, indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij de aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door:

 

 

 

 

a.

een persoon:

151,05

b.

meer dan een persoon wordt het tarief onder 2.2 a. vermeerderd met :

70,44

 

 

 

2.2.

Onverminderd het gestelde onder 2.1 en 2.2 bedraagt de belasting voor het achterlaten van afval op van gemeentewege beschikbare plaats per kilo

0,18

2.3.

Onverminderd het gestelde in onder 2.1. en 2.2 van deze verordening bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk afval per melding voor:

 

 

grofvuil

43,00

 

takken

31,00

 

Wit-en bruingoed

11,00

2.4.

Het bedrag voor een vervangende milieupas bedraagt

15,00

 

 

 

3.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

 

Het tarief per overnachting bedraagt

 1,05

 

 

 

4.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

4.1. 

Het recht bedraagt voor:

 

a.  

het innemen van een standplaats voor een kraam, eettent, wagen of daarmee gelijk te stellen inrichting voor de verkoop van waren en het innemen van een standplaats met een kermisattractie of vergelijkbare attractie op een locatie niet onderdeel uitmakend van een kermisinrichting per m2 per dag

0,55

b.  

het innemen van een standplaats voor een show, demonstratie, tentoonstelling e.d. per dag

155,00

c.  

Met uitzondering van de periode maandag tot en met zaterdag in de laatste volledige kalenderweek van juni bedraagt het hebben of gebruiken van een terras met stoelen, tafels e.d. per m2 per jaar

17,00

d.  

In de periode maandag tot en met zaterdag in de laatste volledige kalenderweek van juni bedraagt het tarief voor het hebben of gebruiken van een terras met stoelen, tafels e.d. per m2

 25,00

e.

In de periode maandag tot en met zaterdag in de laatste volledige kalenderweek van juni bedraagt het tarief voor het hebben of gebruiken tappunt op een terras

1500,00

f.

In de periode maandag tot en met zaterdag in de laatste volledige kalenderweek van juni bedraagt het tarief voor het hebben van raamverkoop

950,00

 

 

 

5.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

5.1   

De belasting bedraagt voor:

 

a.  

elk perceel

180,44

b.  

onverminderd het gestelde onder a. voor elke kubieke meter afgevoerd afvalwater boven 500 m3 tot en met 25000 m3

0,70

c.  

onverminderd het gestelde onder a. voor elke kubieke meter afgevoerd afvalwater boven 25000 m3

0,50

 

 

 

6.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2013

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten

 

 

 

 

6.1.1.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor 20 jaar op een graf wordt geheven

1.197,00

6.1.2.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor 20 jaar wordt geheven

599,00

6.1.3.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op urnengraf voor 10 jaar wordt geheven

300,00

6.1.4.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf voor een periode van 5 jaar wordt geheven

360,00

6.1.5.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf voor een periode van 10 jaar wordt geheven

599,00

6.1.6.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf voor een periode van 15 jaar wordt geheven

899,00

6.1.7.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

1.197,00

6.1.8.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 5 jaar wordt geheven

211,00

6.1.9.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 10 jaar wordt geheven

300,00

6.1.10.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 15 jaar wordt geheven

450,00

6.1.11.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

599,00

6.1.12.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 5 jaar wordt geheven

181,00

6.1.13.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 10 jaar wordt geheven

300,00

6.1.14.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 15 jaar wordt geheven

450,00

6.1.15.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

600,00

6.1.16.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf in verband met wettelijk termijn van grafrust wordt per verlengingsjaar geheven

60,00

6.1.17.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf in verband met de wettelijke grafrusttermijn wordt per verlengingsjaar geheven

30,00

6.1.18.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen periode van 10 jaar mag worden verstrooid wordt per verlengingsjaar geheven

30,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.2. Begraven

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

6.2.1.

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder van maandag tot en met vrijdag wordt geheven

742,00

6.2.2.

Voor het begraven van een kind jonger dan 12 jaar van maandag tot en met vrijdag wordt geheven:

408,00

6.2.3.

Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk in een graf of kindergraf wordt geheven

742,00

6.2.4.

Voor het begraven op zaterdag wordt geheven

175 % van het recht voor het begraven van maandag tot en met vrijdag

6.2.5.

Voor het begraven op zondag wordt geheven

200 % van het recht voor het begraven van maandag tot en met vrijdag

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.3. Bijzetten asbussen

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

6.3.1

Voor het bijzetten van één asbus in een graf, kindergraf of urnengraf van maandag tot en met vrijdag wordt geheven

213,00

6.3.2.

Voor het bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf van maandag tot en met vrijdag wordt geheven

263,00

6.3.3.

Voor het bijzetten van één of meerdere asbussen op zaterdag wordt geheven

175 % van het recht voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.4. Opgraven

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

6.4.1.

Voor het opgraven en eventueel verkisten van een één lijk of overblijfselen daarvan wordt geheven

1.530,00

 

In dit recht is begrepen het eventueel herbegraven in het zelfde graf.

 

6.4.2.

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een particulier graf, kindergraf of urnengraf wordt geheven

213,00

6.4.3.

Voor het opgraven of verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd uit hetzelfde graf, kindergraf of urnengraf wordt geheven

263,00

6.4.4.

Voor het na ruiming van een graf bijeen brengen van de overblijfselen van één lijk voor crematie of herbegraven wordt geheven

350,00

6.4.5.

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van een asbus wordt geheven

213,00

6.4.6.

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van meerdere asbussen uit hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf voor herbegraven of verstrooiing elders wordt geheven

263,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.5. Onderhoud begraafplaats

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

6.5.1.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten bij verlening van een uitsluitend recht wordt geheven voor een graf voor 20 jaar

2.275,00

6.5.2.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten bij verlening van een uitsluitend recht wordt geheven voor een kindergraf voor 20 jaar

1.139,00

6.5.3.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten bij verlening van een uitsluitend recht wordt geheven voor een urnengraf voor 10 jaar

570,00

6.5.4.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlenging van het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 5 jaar geheven

569,00

6.5.5.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlenging van het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 10 jaar geheven

1.138,00

6.5.6.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlenging van het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 15 jaar geheven

1.707,00

6.5.7.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlenging van het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 20 jaar geheven

2.275,00

6.5.8.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlenging van het uitsluitend recht op een kindergraf voor de periode van 5 jaar geheven

285,00

6.5.9.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlenging van het uitsluitend recht op een kindergraf voor de periode van 10 jaar geheven

570,00

6.5.10.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlenging van het uitsluitend recht op een kindergraf voor de periode van 15 jaar geheven

855,00

6.5.11.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlenging van het uitsluitend recht op een kindergraf voor de periode van 20 jaar geheven

1.139,00

6.5.12.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van een uitsluitend recht op een urnengraf met 5 jaar wordt geheven

285,00

6.5.13.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van een uitsluitend recht op een urnengraf met 10 jaar wordt geheven

570,00

6.5.14.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van een uitsluitend recht op een urnengraf met 15 jaar wordt geheven

855,00

6.5.15.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van een uitsluitend recht op een urnengraf met 20 jaar wordt geheven

1.139,00

6.5.16.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf wordt i.v.m. de wettelijke grafrusttermijn per verlengingsjaar geheven

114,00

6.5.17.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats voor een kindergraf wordt i.v.m. de wettelijke grafrusttermijn per verlengingsjaar geheven

57,00

6.5.18.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een urnengraf in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen een periode van 10 jaar mag worden verstrooid wordt per verlengingsjaar geheven

57,00

6.5.19.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 voor onbepaalde tijd is verleend wordt jaarlijks geheven

74,00

6.5.20.

Voor graven waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 voor bepaalde tijd is verleend geldt het navolgende overgangsrecht:

 

 

 

 

a.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 is verleend wordt als jaarlijkse bijdrage geheven

74,00

b.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 is verleend wordt bij verlenging van het uitsluitend recht een afkoopsom in rekening gebracht die geldt voor het aantal jaren waarmee het uitsluitend recht wordt verlengd. (6.5.2 t/m 6.5.11.)

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.6. Verstrooien van as

 

 

 

 

6.6.1.

Voor het verstrooien van as in een graf, urnengraf of kindergraf wordt per asbus geheven

213,00

6.6.2.

Voor het verstrooien van as uit meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf wordt geheven

263,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.7. Inschrijven en overboeken van graven, kindergraven en urnengraven

 

 

 

 

6.7.

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

50,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.8. Vergunning gedenkteken

 

 

 

 

6.8.

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken op een graf, kindergraf of urnengraf wordt geheven

97,00

 

 

 

7.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten op de Noorder-en Zuiderbegraafplaats 2014

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.1. Verlenen van rechten

 

 

 

 

7.1.1.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor 20 jaar op een enkel graf (één eenheid, één laag diep) wordt geheven

1.796,00

7.1.2.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor 20 jaar op een dubbel graf (twee eenheden, één laag diep) wordt geheven

2.394,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.2. Begraven

 

 

 

 

7.2.1.

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder op maandag tot en met vrijdag wordt geheven

742,00

7.2.2.

Voor het begraven van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar op maandag

408,00

7.2.3.

Voor na het ruimen van een graf begraven van overblijfselen van een lijk in een particulier graf wordt geheven

742,00

 

 

 

7.2.4.

Voor een begrafenis op zaterdag:

175 % van het recht voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

7.2.5.

Voor het begraven op zondag of op een algemeen erkende feestdag

200 % van het recht voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

 

Hoofdstuk 7.3. Bijzetten asbussen

 

7.3.1.

Voor het bijzetten van één asbus in een graf op maandag tot en met vrijdag wordt geheven

213,00

7.3.2.

Voor het bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in het zelfde graf wordt geheven

263,00

7.3.3.

Voor het bijzetten van één of meerdere asbussen op zaterdag wordt geheven

175 % van het recht voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.4. Opgraven

 

7.4.1.

Voor het opgraven en eventueel verkisten van een één lijk of overblijfselen daarvan wordt geheven

1.530,00

 

In dit recht is begrepen het eventueel herbegraven in het zelfde graf.

 

7.4.2.

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een graf wordt geheven

213,00

7.4.3.

Voor het opgraven of verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd uit hetzelfde graf wordt geheven

263,00

7.4.4.

Voor het na ruiming van een graf of algemeen graf bijeen brengen van de overblijfselen van één lijk voor crematie of herbegraven wordt geheven

350,00

7.4.5.

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van een asbus wordt geheven

213,00

7.4.6.

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van meerdere asbussen uit hetzelfde graf wordt geheven

263,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.5. Onderhoud begraafplaats

 

7.5.1.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlening van een uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

 

 

 

 

-voor een enkel graf (één eenheid, één diep)

2.275,00

 

-voor een dubbel graf (twee eenheden, één diep)

4.550,00

 

 

 

7.5.2.

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht voor onbepaalde tijd is verleend wordt jaarlijks per eenheid geheven

53,00

7.5.3.

Indien een grafbedekking zich uitstrekt over een graf dat bestaat uit meer dan één eenheid, dan wordt ten aanzien van elke extra eenheid, of deel daarvan, 100% van de rechten als genoemd in 7.4.1. geheven.

 

 

Hoofdstuk 7.6. Inschrijven en overboeken van graven

 

7.6.

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven:

50,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.7. Vergunning gedenkteken

 

7.7.

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken op een graf wordt geheven

97,00

 

 

 

8.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

8.1.

Het marktgeld voor een ter beschikking gestelde standplaats op de weekmarkt bedraagt voor een vaste plaats per strekkende meter:

 

 

 

 

a.

bij een maximum standaarddiepte van 4 meter per dag

1,80

b.

bij een maximum standaarddiepte van 7 meter per dag

3,20

c.

voor promotiedoeleinden wordt het onder a. en b. genoemde marktgeld per standplaats per dag verhoogd met

5,25

 

 

 

8.2.

De berekening van het marktgeld voor een vaste standplaats op de weekmarkt is als volgt:

 

 

51 dagen per jaar voor de zaterdagmarkt.

 

 

52 dagen voor de woensdagmarkt.

 

8.3.

Het marktgeld voor een ter beschikking gestelde standplaats op de weekmarkt bedraagt voor een dagplaats per strekkende meter:

 

 

 

 

a.

bij een maximum standaarddiepte van 4 meter per dag

2,85

b.

bij een maximum standaarddiepte van 7 meter per dag

4,95

c.

voor promotiedoeleinden wordt het onder a. en b. genoemde marktgeld per dag verhoogd met

5,25

8.4.

Het marktgeld voor een ter beschikking gestelde standplaats op de weekmarkt die wordt gehouden op de laatste zaterdag in juni wanneer op het Circuit van Drenthe de T.T.-races plaatsvinden, bedraagt

 

a.

voor een vaste standplaats

Het tarief onder 8.1

b.

voor een dagplaats

Het tarief onder 8.3

8.5.

Voor extra ter beschikking gestelde meters voor een vaste standplaats geldt het tarief als genoemd in 8.3 van deze tabel. Het gestelde onder 8.3. sub c. is hierop niet van toepassing.

 

8.6.

Het marktgeld voor een dagplaats op de jaarmarkt bedraagt per vierkante meter per dag

4,70

8.7

Grootverbruikers betalen per standplaats per dag bovenop het normale tarief

3,00

 

 

 

9.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2013

 

 

 

 

 

VERVALLEN

 

 

 

 

10.

Tarieven behorend bij de Liggeldverordening gemeente Assen 2013

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

10.1.

Het recht bedraagt voor pleziervaartuigen in het zomerseizoen

 

 

 

 

a.

De Vaart, per strekkende meter bootlengte per dag

0,85

b.

Havens Marsdijk, Kloosterveen, Havenkanaal per vaartuig per dag

5,00

10.2.

Het recht per week voor de onder b. genoemde locaties bedraagt per week

30,00

10.3.

Het recht voor pleziervaartuigen in het winterseizoen bedraagt in de havens van Marsdijk, Kloosterveen en Havenkanaal per vaartuig ongeacht de lengte:

 

 

 

 

 

a.per dag

5,00

 

b.per week

30,00

 

c.per seizoen

100,00

 

 

 

11.

Tarieven behorend bij Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

11.1.

Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2012 bij parkeerapparatuurplaatsen, bedraagt:

 

11.1.1.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 60 minuten: Groningerdwarsstraat, Oude Molenstraat (weggedeelte), Nieuwe Huizen, Ceresstraat (achter Forum), Brinkstraat, Mercuriusplein, Minervalaan, Cereshof, Menning, Brink (Kloosterhof), Stationsplein, Torenlaan, Groningerstraat (tussen Kloekhorststraat en Nieuwe huizen), Weiersstraat (achter Koopmansplein):

0,10 per 3 minuten

11.1.2.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 120 minuten: Burgemeester de Dreuplein (t.h.v. de Dreuflat):

0,10 per 3 minuten

11.1.3.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 240 minuten: Oude Molenstraat (terrein), Kanaalstraat, Burgemeester de Dreuplein:

0,10 per 3 minuten

11.1.4.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 60 minuten: Weiersstraat (overig), Collardslaan, Kloekhorststraat, Oostersingel, Jan Fabriciusstraat, Zaagmolen (weggedeelte):

0,10 per 3 minuten

11.1.5.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 120 minuten: Weiersstraat (terrein Cultureel Kwartier), Oostersingel (parkeerterrein t.o. ICO), Zaagmolen (terrein), Zuidersingel (parkeerterrein), Zuidhaege (parkeerterrein achter ICO), Poststraat (bouwlocatie Citadel)

0,10 per 3 minuten

11.1.6.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 85 minuten: Groningerstraat (tussen Kloekhorststraat en Het Kanaal), Het Kanaal (tussen Groningerstraat en Jan Fabriciusstraat), Veemarktterrein (deel bij supermarkt):

0,10 per 5 minuten

11.1.7.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 170 minuten: Zuidersingel, Stationsstraat, Stelling/Korenmolen, Overcingellaan (terrein ten noorden van NS rijwielstalling):

0,10 per 5 minuten

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

11.2.

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2012 bij parkeerapparatuurplaatsen, bedraagt:

 

11.2.1.

voor een bewoner in een gebied waar parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, gedurende het tijdvak, waarvoor de vergunning is verleend per maand

12,50

11.2.2.

5x24, maandag t/m vrijdag op kenteken, voor een werker werkzaam in of binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning is verleend bedraagt per maand

20,00

11.2.3.

6x24, maandag t/m zaterdag op kenteken, voor een werker werkzaam in of binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning is verleend bedraagt per maand

25,00

11.2.4.

5x24, maandag t/m vrijdag op bedrijfsnaam, voor bedrijven gevestigd in of binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning wordt verleend bedraagt per maand

25,00

11.2.5.

6x24, maandag t/m zaterdag op bedrijfsnaam, voor bedrijven gevestigd in of binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning wordt verleend bedraagt per maand

35,00

11.2.6.

voor één dag met een voor die dag onbeperkte parkeerduur (incidentele vergunning);

5,00

11.2.7.

voor vijf opeenvolgende werkdagen met per dag een onbeperkte parkeerduur (incidentele vergunning);

20,00

11.2.8.

voor eenentwintig opeenvolgende werkdagen met per dag een onbeperkte parkeerduur (incidentele vergunning).

60,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

 

 

 

 

 

Belastbaar feit

recht in euro (€)

 

 

 

11.3.

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening parkeerbelastingen 2012 anders dan bij parkeerapparatuurplaatsen bedraagt:

 

11.3.1.

Per jaar

40,80

11.3.2.

voor het gebied Assen-Oost tussen de spoorlijn, de Rolderhoofdweg-Pelikaanstraat per jaar

30,00

11.3.3.

voor bezoekers voor het onder 11.3.2 genoemde gebied per jaar

10,00

11.3.4.

voor de Zones 01 t/m Zone 07 voor bewoners die volgens de GBA in dat gebied staan ingeschreven per jaar;

45,00

11.3.5.

voor bezoekers aan bewoners die volgens de GBA in de Zones 01 t/m Zone 07 staan ingeschreven;

15,00

11.3.6.

voor bedrijven of instellingen of werknemers hiervan die in Zones 01 t/m Zone 07 zijn gevestigd per jaar;

75,00

11.3.7.

voor bezoekers van bedrijven of instellingen die in Zone 01 t/m Zone 07 zijn gevestigd per jaar;

75,00

11.3.8.

voor vijf opeenvolgende werkdagen voor bouw-, installatie- of aanverwante bedrijven voor het verrichten van werkzaamheden in Zones 01 t/m Zone 07 (incidentele vergunning).

10,00

Ingangsdatum

Datum van ingang van de heffingen in deze tarieventabel is 1 januari 2014 tenzij uit deze tarieventabel uitdrukkelijk anders blijkt.

Citeertitel

Deze tarieventabel kan worden aangehaald als Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 4 en 7 november 2013

de raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier