Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit werkkostenregeling 2014
CiteertitelAanwijsbesluit werkkostenregeling 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Werkkostenregeling gemeente Assen 2014
 2. 1.1:CVDR320979_2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

17-12-2013

Gemeenteblad, 15 januari 2014

BB 00727

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJSBESLUIT WERKKOSTENREGELING 2014

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van 9 december 2013,

 

B E S L U I T :

 

1.Met ingang van 1 januari 2014 de volgende vergoedingen aan te wijzen alsEindheffingsbestanddeel op grond van de Wet loonbelasting 1964:

 • 1.

  alle gerichte vrijstellingen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964;

 • 2.

  onkostenvergoeding politieke ambtsdragers (rechtspositiebesluit BIZA);

 • 3.

  maaltijden in bedrijfsrestaurant;

 • 4.

  personeelsfeesten, uitjes en jubilea buiten de werkplek;

 • 5.

  bedrijfsfitness buiten de werkplek;

 • 6.

  fiets;

 • 7.

  fietsaccessoires;

 • 8.

  vakbondscontributie;

 • 9.

  portable computer;

 • 10.

  toegangskaarten grote evenementen;

 • 11.

  rente als gevolg van lening voor portable computers;

 • 12.

  kerstattentie.

2. Mandaat te verlenen aan de medewerkers administratieve en secretariële ondersteuning B (loonbelastingspecialisten) om de eindheffingbestanddelen aan te wijzen.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2013.

 

 

Mw. C. Abbenhues, burgemeester

Mw. I. Oostmeijer-Oosting, secretaris