Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Tarieventabel belastingen, heffingen en rechten Assen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel belastingen, heffingen en rechten Assen 2015
CiteertitelTarieventabel belastingen, heffingen en rechten Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 216
 2. Gemeentewet, artikel 219
 3. Gemeentewet, artikel 288

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

06-11-2014

Gemeenteblad, 9 december 2014

R 00602

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel belastingen, heffingen en rechten Assen 2015

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Tarieventabel belastingen, heffingen en rechten Assen 2015

 

 

 

 

belastbaar feit

tarief

 

 

 

1.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing van onroerende-zaakbelastingen 2013

 

 

 

 

1.1.

Het tarief bedraagt in percentage van de heffingsmaatstaf voor:

 

 

 

 

a.

de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak als een niet-woning dienen

0,2639%

b.

de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak als woning dienen

0,1752%

c.

de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak als niet-woning dienen

0,3287%

 

 

 

2.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2013

 

 

 

 

2.1.

Het vaste tarief bedraagt per perceel per belastingjaar, indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij de aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door:

 

 

 

 

a.

een persoon

€ 159,70

b.

meer dan een persoon wordt het tarief onder 2.1 a. vermeerderd met

€ 70,57

 

 

 

2.2.

Onverminderd het gestelde onder 2.1 bedraagt het tarief voor het achterlaten van afval op van gemeentewege beschikbare plaats per kilo

€ 0,19

2.3.

Onverminderd het gestelde in onder 2.1. en 2.2 van deze verordening bedraagt het tarief voor het op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk afval per melding voor:

 

 

 

 

a.

grofvuil

€ 45,30

b.

takken

€ 32,70

c.

wit-en bruingoed

€ 11,60

 

 

 

2.4.

Het tarief voor een vervangende milieupas bedraagt

€ 15,00

 

 

 

3.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013

 

 

 

 

3.1

Het tarief per overnachting bedraagt:

€ 1,10

 

 

 

4.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013

 

 

 

 

4.1. 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.  

het innemen van een standplaats voor een kraam, eettent, wagen of daarmee gelijk te stellen inrichting voor de verkoop van waren en het innemen van een standplaats met een kermisattractie of vergelijkbare attractie op een locatie niet onderdeel uitmakend van een kermisinrichting per m2 per dag

€ 0,55

b.

het opslaggedeelte van een standplaats voor zover daar tot 1 januari 2011 het opslagtarief van € 0,06 geheven is en de standplaats sindsdien niet feitelijk beëindigd is

€ 0,06

c.  

het innemen van een standplaats voor een show, demonstratie, tentoonstelling e.d. per dag

€ 157,30

d.

met uitzondering van de periode maandag tot en met zaterdag in de laatste volledige kalenderweek van juni bedraagt het hebben of gebruiken van een terras met stoelen, tafels e.d. per m2 per jaar

€ 17,25

 

 

 

5.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013

 

 

 

 

5.1   

Het tarief bedraagt voor:

 

a.

elk perceel

€ 186,96

b.

onverminderd het gestelde onder 5.1. en 5.1.a. voor elke kubieke meter afgevoerd afvalwater boven 500 m3 tot en met 25000 m3

€ 0,73

c.

onverminderd het gestelde onder 5.1, 5.1.a. en 5.1.b. voor elke kubieke meter afgevoerd afvalwater boven 25000 m3

€ 0,52

 

 

 

6.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2013

 

 

Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten

 

 

 

 

6.1.

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.

het verlenen van een uitsluitend recht op een graf voor 20 jaar

€ 1.214,00

b.

het verlenen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor 20 jaar

€ 607,00

c.

het verlenen van een uitsluitend recht op urnengraf voor 10 jaar

€ 304,00

d.

het verlengen van een uitsluitend recht op een graf voor een periode van 5 jaar

€ 365,00

e.

het verlengen van een uitsluitend recht op een graf voor een periode van 10 jaar

€ 607,00

f.

het verlengen van een uitsluitend recht op een graf voor een periode van 15 jaar

€ 912,00

g.

het verlengen van een uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar

€ 1.214,00

h.

het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 5 jaar

€ 214,00

i.

het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 10 jaar

€ 304,00

j.

het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 15 jaar

€ 456,00

k.

het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 20 jaar

€ 607,00

l.

het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 5 jaar

€ 183,00

m.

het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 304,00

n.

het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 15 jaar

€ 456,00

o.

het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 609,00

p.

het verlengen van een uitsluitend recht op een graf in verband met wettelijk termijn van grafrust, per verlengingsjaar

€ 60,90

q.

het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf in verband met de wettelijke grafrusttermijn, per verlengingsjaar

€ 30,45

r.

het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen periode van 10 jaar mag worden verstrooid, per verlengingsjaar

€ 30,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.2. Begraven

 

 

 

 

6.2

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.

het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder van maandag tot en met vrijdag

€ 753,00

b.

het begraven van een kind jonger dan 12 jaar van maandag tot en met vrijdag

€ 414,00

c.

het begraven van de overblijfselen van een lijk in een graf of kindergraf na ruimen van een graf

€ 753,00

d.

het begraven op zaterdag, van het tarief voor het begraven van maandag tot en met vrijdag

175%

e.

het begraven op zondag of een algemeen erkende feestdag, van het tarief voor het begraven van maandag tot en met vrijdag

200%

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.3. Bijzetten asbussen

 

 

 

 

6.3.

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.

het bijzetten van één asbus in een graf, kindergraf of urnengraf van maandag tot en met vrijdag

€ 216,00

b.

het bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf van maandag tot en met vrijdag

€ 266,00

c.

het bijzetten van één of meerdere asbussen op zaterdag, van het tarief voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

175%

d.

het bijzetten van één of meerdere asbussen op zondag of een algemeen erkende feestdag, van het tarief voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

200%

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.4. Opgraven

 

 

 

 

6.4

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.

het opgraven en eventueel verkisten van een één lijk of overblijfselen daarvan, waaronder begrepen het eventueel herbegraven in hetzelfde graf

€ 1.552,00

b.

het opgraven of verwijderen van een asbus uit een particulier graf, kindergraf of urnengraf

€ 216,00

c.

het opgraven of verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd uit hetzelfde graf, kindergraf of urnengraf

€ 266,00

d.

het na ruiming van een graf bijeen brengen van de overblijfselen van één lijk voor crematie of herbegraven

€ 355,00

e.

het na ruiming van een graf ter beschikking houden van een asbus

€ 216,00

f.

het na ruiming van een graf ter beschikking houden van meerdere asbussen uit hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf voor herbegraven of verstrooiing elders

€ 266,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.5. Onderhoud begraafplaats

 

 

 

 

6.5.1

Het tarief als bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bedraagt bij verlening van:

 

 

 

 

a.

een uitsluitend recht voor een graf voor 20 jaar

€ 2.309,00

b.

een uitsluitend recht voor een kindergraf voor 20 jaar

€ 1.156,00

c.

een uitsluitend recht voor een urnengraf voor 10 jaar

€ 578,00

 

 

 

6.5.2

Het tarief als bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bedraagt bij verlenging van:

 

 

 

 

a.

het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 5 jaar

€ 577,00

b.

het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 10 jaar

€ 1.155,00

c.

het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 15 jaar

€ 1.732,00

d

het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 20 jaar

€ 2.309,00

e.

het uitsluitend recht op een kindergraf voor de periode van 5 jaar

€ 289,00

f.

het uitsluitend recht op een kindergraf voor de periode van 10 jaar

€ 578,00

g.

het uitsluitend recht op een kindergraf voor de periode van 15 jaar

€ 867,00

h.

het uitsluitend recht op een kindergraf voor de periode van 20 jaar

€ 1.156,00

i.

een uitsluitend recht op een urnengraf met 5 jaar

€ 289,00

j.

een uitsluitend recht op een urnengraf met 10 jaar

€ 578,00

k.

een uitsluitend recht op een urnengraf met 15 jaar

€ 867,00

l.

een uitsluitend recht op een urnengraf met 20 jaar

€ 1.156,00

 

 

 

6.5.3

Het tarief als bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats in verband met de wettelijke grafrusttermijn bedraagt voor:

 

 

 

 

a.

een graf, per jaar

€ 115,00

b.

een kindergraf, per jaar

€ 57,85

 

 

 

6.5.4

Het tarief als bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats voor een urnengraf in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen een periode van 10 jaar mag worden verstrooid, bedraagt per jaar

€ 57,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.6. Overgangstarief onderhoudskosten

 

 

 

 

6.6.1

Het tarief als bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bedraagt voor graven waarvoor het uitsluitend recht vòòr 1970 verleend is, per jaar

€ 75,10

6.6.2

Het tarief als bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats is bij verlenging van het uitsluitend recht op graven verleend vòòr 1970 een afkoopsom gelijk aan het aantal jaren verlenging vermenigvuldigd met

€ 75,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.7. Verstrooien van as

 

6.7.

Het tarief bedraagt voor het verstrooien van as:

 

 

 

 

a.

in een graf, urnengraf of kindergraf per asbus

€ 216,00

b.

uit meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf

€ 266,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.8. Inschrijven en overboeken van graven, kindergraven en urnengraven

 

 

 

 

6.8.

Het tarief voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register

€ 50,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.9. Vergunning gedenkteken

 

 

 

 

6.9.

Het tarief voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken op een graf, kindergraf of urnengraf bedraagt:

€ 98,45

 

 

 

7.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten op de Noorder-en Zuiderbegraafplaats 2014

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.1. Verlenen van rechten

 

 

 

 

7.1.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.

het verlenen van een uitsluitend recht voor 20 jaar op een enkel graf (één eenheid, één laag diep)

€ 1.822,00

b.

het verlenen van een uitsluitend recht voor 20 jaar op een dubbel graf (twee eenheden, één laag diep)

€ 2.429,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.2. Begraven

 

 

 

 

7.2.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.

het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder op maandag tot en met vrijdag

€ 753,00

b.

het begraven van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar op maandag

€ 414,00

c.

het begraven van overblijfselen van een lijk in een particulier graf na het ruimen van een graf

€ 753,00

d.

een begrafenis op zaterdag, van het recht voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

175%

e.

het begraven op zondag of op een algemeen erkende feestdag, van het recht voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

200%

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.3. Bijzetten asbussen

 

 

 

 

7.3.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.

het bijzetten van één asbus in een graf op maandag tot en met vrijdag wordt geheven

€ 216,00

b.

het bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in het zelfde graf wordt geheven

€ 266,00

c.

voor het bijzetten van één of meerdere asbussen op zaterdag, van het recht voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

175%

d.

voor het bijzetten van één of meerdere asbussen op zondag of een algemeen erkende feestdag, van het recht voor het bijzetten van maandag tot en met vrijdag

200%

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.4. Opgraven

 

 

 

 

7.4.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.

het opgraven en eventueel verkisten van een één lijk of overblijfselen daarvan waaronder begrepen het eventueel herbegraven in hetzelfde graf

€ 1.552,00

b.

het opgraven of verwijderen van een asbus uit een graf

€ 216,00

c.

het opgraven of verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd uit hetzelfde graf

€ 266,00

d.

het na ruiming van een graf of algemeen graf bijeen brengen van de overblijfselen van één lijk voor crematie of herbegraven

€ 355,00

e.

het na ruiming van een graf ter beschikking houden van een asbus

€ 216,00

f.

het na ruiming van een graf ter beschikking houden van meerdere asbussen uit hetzelfde graf

€ 266,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.5. Onderhoud begraafplaats

 

 

 

 

7.5.1.

Het tarief bedraagt als bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlening van een uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar voor

 

 

 

 

a.

een enkel graf (één eenheid, één diep)

€ 2.309,00

b.

een dubbel graf (twee eenheden, één diep)

€ 4.618,00

 

 

 

7.5.2.

Het tarief bedraagt als bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht voor onbepaalde tijd is verleend per eenheid jaarlijks

€ 53,75

7.5.3.

Indien een grafbedekking zich uitstrekt over een graf dat bestaat uit meer dan één eenheid, dan wordt ten aanzien van elke extra eenheid, of deel daarvan, 100% van de rechten als genoemd in 7.4.1. geheven.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.6. Inschrijven en overboeken van graven

 

 

 

 

7.6.1

Het tarief bedraagt voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register:

€ 50,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.7. Vergunning gedenkteken

 

7.7.

Het tarief voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken op een graf bedraagt:

€ 98,45

 

 

 

8.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013

 

 

 

 

8.1.

Het marktgeld voor een ter beschikking gestelde standplaats op de weekmarkt bedraagt voor een vaste plaats per strekkende meter:

 

 

 

 

a.

bij een maximum standaarddiepte van 4 meter per dag

€ 1,83

b.

bij een maximum standaarddiepte van 7 meter per dag

€ 3,25

c.

voor promotiedoeleinden wordt het onder a. en b. genoemde marktgeld per standplaats per dag verhoogd met

€ 5,28

 

 

 

8.2.

De berekening van het marktgeld voor een vaste standplaats op de weekmarkt is als volgt:

 

 

 

 

 

51 dagen per jaar voor de zaterdagmarkt.

 

 

52 dagen voor de woensdagmarkt.

 

 

 

 

8.3.

Het marktgeld voor een ter beschikking gestelde standplaats op de weekmarkt bedraagt voor een dagplaats per strekkende meter:

 

 

 

 

a.

bij een maximum standaarddiepte van 4 meter per dag

€ 2,89

b.

bij een maximum standaarddiepte van 7 meter per dag

€ 5,08

c.

voor promotiedoeleinden wordt het onder a. en b. genoemde marktgeld per dag verhoogd met

€ 5,28

 

 

 

8.4.

Het marktgeld voor een ter beschikking gestelde standplaats op de weekmarkt die wordt gehouden op de laatste zaterdag in juni wanneer op het Circuit van Drenthe de T.T.-races plaatsvinden, bedraagt voor een vaste standplaats per strekkende meter:

 

 

 

 

a.

bij een maximum standaarddiepte van 4 meter per dag

€ 1,83

b.

bij een maximum standaarddiepte van 7 meter per dag

€ 3,25

c.

voor promotiedoeleinden wordt het onder a. en b. genoemde marktgeld per standplaats per dag verhoogd met

€ 5,28

 

 

 

8.5

Het marktgeld voor een ter beschikking gestelde standplaats op de weekmarkt die wordt gehouden op de laatste zaterdag in juni wanneer op het Circuit van Drenthe de T.T.-races plaatsvinden, bedraagt voor een dagplaats per strekkende meter:

 

 

 

 

a.

bij een maximum standaarddiepte van 4 meter per dag

€ 2,89

b.

bij een maximum standaarddiepte van 7 meter per dag

€ 5,08

c.

voor promotiedoeleinden wordt het onder a. en b. genoemde marktgeld per standplaats per dag verhoogd met

€ 5,28

 

 

 

8.6.

Voor extra ter beschikking gestelde meters voor een vaste standplaats geldt het tarief als genoemd in 8.3 van deze tabel. Het gestelde onder 8.3. sub c. is hierop niet van toepassing.

 

8.7

Grootverbruikers betalen per standplaats per dag bovenop het normale tarief

€ 3,04

 

 

 

9.

Tarieven behorend bij de Liggeldverordening gemeente Assen 2013

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1

Het tarief bedraagt voor pleziervaartuigen in het zomerseizoen

 

 

 

 

a.

aan De Vaart, per strekkende meter bootlengte per dag

€ 0,86

b.

in de Havens Marsdijk, Kloosterveen, Havenkanaal per vaartuig per dag

€ 5,08

9.1.2.

Het tarief per week voor de onder 9.1.1.b. genoemde locaties bedraagt per week

€ 30,45

9.1.3.

Het tarief voor pleziervaartuigen in het winterseizoen bedraagt in de havens van Marsdijk, Kloosterveen en Havenkanaal per vaartuig ongeacht de lengte:

 

 

 

 

 

a.per dag

€ 5,08

 

b.per week

€ 30,45

 

c.per seizoen

€ 101,50

 

 

 

10.

Tarieven behorend bij Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

 

 

 

 

10.1.

Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2012 bij parkeerapparatuur-plaatsen, bedraagt:

 

a.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten: Kloekhorststraat, Groningerstraat tussen Rolderstraat en Kloekhorststraat, Brink, Brink (Kloosterhof), Brinkstraat, Nieuwe Huizen, Oude Molenstraat (weggedeelte), Ceresstraat (achter Forum), Mercuriusplein, Minervalaan, Cereshof, Weiersstraat (achter Koopmansplein) per 5,5 minuten:

€ 0,20

b.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 150 minuten: Burgemeester de Dreuplein (t.h.v. de Dreuflat), Kanaalstraat, Menning, Torenlaan, Stelling, Zaagmolen (plein), Groningerstraat (tussen Kloekhorststraat en Kanaal), Het Kanaal (tussen Groningerstraat en Jan Fabriciusstraat) per 5,5 minuten

€ 0,20

c.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 60 minuten: Collardslaan, , Oostersingel, Jan Fabriciusstraat, Zaagmolen (weggedeelte) Zuidersingel, Stationsstraat, Industrieweg (tussen Het Kanaal en het Abel Tasmanplein) per 5,5 minuten

€ 0,20

d.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 120 minuten: Oude Molenstraat (terrein), Zuidhaege t.o. ICO), Zaagmolen (terrein), parkeerterrein Overcingellaan per 5,5 minuten

€ 0,20

e.

op parkeerterrein/weggedeelte bij parkeerapparatuur 9 minimaal)geschikt voor een parkeertijd van 240 minuten: Veemarktterrein, per 23 minuten

€ 0,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

 

 

 

 

10.2.

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2014 bij parkeerapparatuurplaatsen, bedraagt:

 

a.

voor een bewoner in een gebied waar parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, gedurende het tijdvak, waarvoor de vergunning is verleend per maand

€ 12,50

b.

5x24, maandag t/m vrijdag op kenteken, voor een werker werkzaam in of binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning is verleend bedraagt per maand

€ 26,00

c.

6x24, maandag t/m zaterdag op kenteken, voor een werker werkzaam in of binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning is verleend bedraagt per maand

€ 31,20

d.

5x24, maandag t/m vrijdag op bedrijfsnaam, voor bedrijven gevestigd in of binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning wordt verleend bedraagt per maand

€ 30,33

e.

6x24, maandag t/m zaterdag op bedrijfsnaam, voor bedrijven gevestigd in of binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning wordt verleend bedraagt per maand

€ 36,40

f.

voor één dag met een voor die dag onbeperkte parkeerduur (incidentele vergunning);

€ 5,00

g.

voor vijf opeenvolgende werkdagen met per dag een onbeperkte parkeerduur (incidentele vergunning);

€ 20,00

h.

voor eenentwintig opeenvolgende werkdagen met per dag een onbeperkte parkeerduur (incidentele vergunning).

€ 60,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

 

 

 

 

10.3.

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening parkeerbelastingen 2012(2) anders dan bij parkeerapparatuurplaatsen bedraagt:

 

a.

Per jaar

€ 40,80

b.

voor het gebied Assen-Oost tussen de spoorlijn, de Rolderhoofdweg-Pelikaanstraat per jaar

€ 30,00

c.

voor bezoekers voor het onder 11.3.2 genoemde gebied per jaar

€ 10,00

d.

voor de Zones 01 t/m Zone 07 voor bewoners die volgens de GBA in dat gebied staan ingeschreven per jaar;

€ 45,00

e.

voor bezoekers aan bewoners die volgens de GBA in de Zones 01 t/m Zone 07 staan ingeschreven;

€ 15,00

f.

voor bedrijven of instellingen of werknemers hiervan die in Zones 01 t/m Zone 07 zijn gevestigd per jaar;

€ 75,00

g.

voor bezoekers van bedrijven of instellingen die in Zone 01 t/m Zone 07 zijn gevestigd per jaar;

€ 75,00

h.

voor vijf opeenvolgende werkdagen voor bouw-, installatie- of aanverwante bedrijven voor het verrichten van werkzaamheden in Zones 01 t/m Zone 07 (incidentele vergunning).

€ 10,00

 

 

 

11

Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2015

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

11.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, het bevestigen van een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een door het college aangewezen locatie :

 

 

 

 

a.

van maandag tot en met vrijdag

€ 349,00

b.

op zaterdag

€ 600,00

c.

op zondag

€ 704,00

 

 

 

11.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek I, van het Burgerlijk Wetboek

€ 349,00

 

 

 

11.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap door een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming worden de tarieven zoals genoemd onder 11.1.1 tot en met 11.1.2 verhoogd met

€ 215,35

 

 

 

11.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

 

a.

een trouw- of samenlevingsboekje

€ 12,90

b.

een duplicaat hiervan

€ 12,90

c.

een trouw- of samenlevingsboekje in leren omslag

€ 25,55

d.

een duplicaat hiervan

€ 29,30

 

 

 

11.1.5

Het tarief voor het kalligraferen van een trouw- of samenlevingsboekje bedraagt

€ 12,90

 

 

 

11.1.6

Het tarief voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, bedraagt voor elk daaraan besteed kwartier

€ 24,60

 

voor elke inlichting vermeerderd met

€ 11,97

 

 

 

11.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt

 

 

 

 

H2

Reisdocumenten

 

 

 

 

11.1.8

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

van een nationaal paspoort:

 

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (geldigheidsduur maximaal 10 jaar)

€ 66,96

c.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

€ 51,05

d.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

e.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (geldigheidsduur maximaal 10 jaar)

€ 66,96

f.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

€ 51,05

g.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

h.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (geldigheidsduur maximaal 10 jaar)

€ 66,96

i.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

€ 51,05

j.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

€ 51,05

k.

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

l.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (geldigheidsduur maximaal 10 jaar)

€ 52,95

m.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

€ 28,36

n.

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,07

o.

voor het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument

€ 7,80

 

 

 

H3

Rijbewijzen

 

 

 

 

11.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

a.

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,00

b.

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd

€ 57,85

c.

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bij een spoedprocedure

€ 83,45

d.

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd bij een spoedprocedure

€ 161,60

 

 

 

 

 

 

H4

Verstrekkingen

 

 

 

 

 

Basisregistratie personen (BRP)

 

 

 

 

11.1.10

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd of één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

11.1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

a.

per verstrekking

€ 12,15

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens aan overheidsorganen en derden als bedoeld in artikel 17, tweede lid, Besluit BRP, per verstrekking

€ 7,50

 

Overige verklaringen en verstrekkingen

 

 

 

 

11.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van

 

a.

een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 12,15

b.

een verklaring van in leven zijn

€ 12,15

c.

vervallen

 

d.

een verklaring in verband met het in- of uitklaren van goederen

€ 12,15

e.

een bewijs van Nederlanderschap

€ 12,15

f.

een legalisatie van een handtekening of een stuk, per geval

€ 12,15

g.

een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 12,15

h.

een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,50

11.1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een mededeling als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 5,05

 

 

 

11.1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van kaarten en tekeningen, indien deze zijn vervaardigd door middel van een lichtdrukapparaat, of digitale verstrekking:

 

 

 

 

a.

formaat A 0 (841 x 1.189 mm)

€ 11,20

b.

formaat A 1 (594 x 841 mm)

€ 11,20

c.

formaat A 2 (420 x 594 mm)

€ 4,35

d.

formaat A 3 (297 x 420 mm)

€ 3,15

 

 

 

11.1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van gegevens uit kadastrale stukken, per subject(nummer)

€ 6,19

 

per object vermeerderd met

€ 0,50

 

 

 

11.1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie of een aanvraag voor de afgifte van fotokopieën of gewaarmerkt afschriften van andere stukken dan in dit hoofdstuk genoemd,

€ 5,00

 

te vermeerderen met voor elk exemplaar op A4-formaat, alsmede digitale kopieën

€ 0,15

11.1.17

voor duplicaat-exemplaar van een stadspas

€ 15,00

 

 

 

 

Naspeuringen

 

 

 

 

1.1.18

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het archief berustende stukken en voor het raadplegen van kadastrale stukken indien daarbij bijstand van een ambtenaar wordt verkregen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,10

 

 

 

H5

Bestuurstukken

 

 

 

 

 

vervallen

 

 

 

 

H6

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

 

11.1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer voor zover er sinds een vorige aanvraag vier jaren verstreken zijn en voor deze vorige aanvraag een tarief in rekening gebracht is

€ 81,25

 

 

 

H7

Leegstandswet

 

 

 

 

11.1.20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

a.

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande ruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid Leegstandwet

€ 81,80

b.

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande ruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid Leegstandwet

€ 81,80

 

 

 

H8

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

11.1.21

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet bedraagt

€ 34,75

 

 

 

H9

Aanwezigheids- en exploitatievergunningen kansspelautomaten en loterijen

 

 

 

 

11.1.22

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen voor:

 

 

 

 

 

voor onbepaalde tijd per kansspelautomaat

€ 136,00

 

vermeerderd met

€ 90,50

 

 

 

11.1.23

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenverordening

€ 1.309,40

11.1.24

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenverordening

€ 186,35

11.1.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een loterijvergunning ingevolge de Wet op de kansspelen

€ 69,65

 

 

 

H11

Telecommunicatie

 

 

 

 

11.1.26

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 307,65

a.

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 0,71

b.

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 0,71

c.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 146,85

d.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

e.

indien een begroting als bedoeld in 12.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

H 11

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

11.1.27

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

a.

een ontheffing krachtens de Wegenverkeerswet 1994

€ 9,35

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 of een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 34,45

 

 

 

H12

APV

 

 

 

 

11.1.28

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor kamperen buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4:18 van de APV

€ 130,85

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving

 

 

 

 

H1

Begripsbepalingen

 

 

 

 

11.2.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

bouwkosten: de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

11.2.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

11.2.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

H2

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Begripsbepaling

 

 

 

 

11.2.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3. In afwijking hiervan kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Vooroverleg

 

11.2.5.

Het tarief vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is bedraagt :

€ 105,56

 

 

 

 

Bouwactiviteiten en aanlegactiviteiten

 

 

 

 

 

categorie wonen

 

11.2.6

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit in de categorie wonen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo of op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo:

€ 105,56

 

te vermeerderen met de bedragen die ieder voortvloeien uit de volgende percentages van de bouwkosten, bij bouwkosten van

 

 

 

 

a.

minder dan € 100.000,00

3,00%

b.

€ 100.000,00 tot € 1.000.000,00

3,00%

d.

€ 1.000.000,00 of meer

2,00%

 

 

 

 

categorie publiekstoegankelijke gebouwen

 

11.2.7

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit in de categorie publiekstoegankelijke gebouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo of op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo

 

 

te vermeerderen met de bedragen die ieder voortvloeien uit de volgende percentages van de bouwkosten bij bouwkosten van:

 

a.

minder dan €100.000

3,00%

b.

€100.000 tot €1.000.000

2,80%

c.

van € 1.000.000 of meer

2,00%

 

 

 

 

categorie bedrijven

 

11.2.8

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit in de categorie bedrijven als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo of op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo

€ 105,56

 

te vermeerderen met de bedragen die ieder voortvloeien uit de volgende percentages van de bouwkosten, bij bouwkosten van

 

a.

minder dan €100.000,00

2,60%

b.

€100.000,00 tot €1.000.000,00

2,80%

c.

€1.000.000 of meer b

2,00%

 

 

 

 

categorie overig

 

11.2.9

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit in de categorie overig als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo of op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo

€ 105,56

 

te vermeerderen met de bedragen die ieder voortvloeien uit de volgende percentages van de bouwkosten, bij bouwkosten van

 

a.

minder dan €100.000

2,60%

b.

€100.000 tot €1.000.000

2,80%

c.

€1.000.000 of meer

2,00%

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

 

11.2.10

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.4 tot en met 2.9

 

a.

Indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 1° van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 205,85

b.

Indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 298,80

c.

Indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3° van de Wabo wordt toegepast (afwijkingsbesluit):

€ 5.857,50

d.

Indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 422,35

e.

Indien artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 422,35

f.

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 422,35

g.

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 422,35

h.

Indien artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 422,35

i.

Indien een besluit op een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.2.3 voorzien dient te worden van een toelichting (ruimtelijke onderbouwing) wordt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag verhoogd met:

€ 561,50

j.

Indien voor een besluit op een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.2.3 het uitvoeren van een onderzoek door een extern bureau noodzakelijk is, worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht na een vooraf overgelegde begroting.

 

k.

Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in onderdeel 2.2.2. gecombineerd met een activiteit als bedoeld in artikel 2.2.3.1.of 2.2.3.2. wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.2.1. verminderd met

€ 105,56

 

 

 

l.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

m.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verkrijgen van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 199,90

n.

Indien de aanvraag de in onderdeel 2.2.4.5 genoemde bouwwerken of inrichtingen betreft, wordt het onder 2.2.4.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen.

 

p.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een wijziging van een eerder afgegeven vergunning en die vergunning betreft de in onderdeel 2.2.4.5 genoemde bouwwerken of inrichtingen, dan wordt het onder 2.2.4.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen. Voor bouwwerken of inrichtingen waarvan maximaal 50% bruto-vloeroppervlakte is gewijzigd, wordt het bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen vermenigvuldigd met het percentage van de gewijzigde bruto-vloeroppervlakte.

 

2.26

Indien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van een eerder afgegeven vergunning en die vergunning betreft de in onderdeel 2.2.4.5 genoemde bouwwerken of inrichtingen, dan wordt het onder 2.2.4.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen naar rato van de bruto-vloeroppervlakte van de uitbreiding.

 

q.

 

 

 

Bouwwerken en inrichtingen

 

11.2.10

Het tarief bedraagt voor bouwwerken met een bijeenkomstfunctie, celfunctie, gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, logiesfunctie, woonfunctie en onderwijsfunctie met een bruto-vloeroppervlakte:

 

a.

tot 100 m2

€ 127,80

b.

van 100 tot 500 m2,

€ 127,80

c.

vermeerderd per m2 extra met

€ 1,21

d.

van 500 tot 2.000 m2,

€ 369,41

e.

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,48

f.

van 2.000 tot 5.000 m2,

€ 1.045,75

g.

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,15

h.

van 5.000 t/m 50.000 m2 ,

€ 1.660,44

i.

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,03

j.

boven 50.000 m2,

€ 2.275,07

k.

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,02

 

 

 

11.2.12

Het tarief bedraagt voor bouwwerken met een industriefunctie, sportfunctie, winkelfunctie, overige gebruiksfunctie en permanente inrichtingen met een bruto-vloeroppervlakte:

 

a.

tot 100 m2

€ 62,60

b.

van 100 tot 500 m2 per m2,

€ 62,60

c.

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,61

d.

van 500 tot 2000m2,

€ 184,68

e.

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,23

f.

van 2000 tot 5000 m 2,

€ 418,73

g.

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,09

h.

van 5.000 tot en met 50.000 m 2,

€ 860,97

i.

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,02

j.

boven 50.000 m2,

€ 1.157,45

k.

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,01

 

 

 

11.2.13

Het tarief bedraagt voor tijdelijke inrichtingen:

 

a.

voor een periode vanaf negen dagen en langer

€ 125,96

b.

vermeerderd per dag met

€ 8,77

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

11.2.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of onder h, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, of onder c, van de Wabo met betrekking tot een krachtens een gemeentelijke of provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van het monument:

€ 158,35

b.

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 158,35

 

 

 

c.

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

d.

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief bij , anders dan een monument, bedraagt het tarief bij

 

 

-minder dan 100 m³ sloopafval:

€ 90,55

 

-vanaf 100 m³ tot 1.000 m³ sloopafval:

€ 454,10

 

-vanaf 1.000 m³ sloopafval:

€ 908,35

 

 

 

11.2.15

Indien voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk een sloopveiligheidsplan moet worden beoordeeld wordt het onder 2.2.6.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 262,10

11.2.16

Indien het sloopplan is voorgelegd aan de begeleidingscommissie binnenstad wordt het onder 2.2.6.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 145,65

11.2.17

Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 95,00

 

Maken, veranderen van een uitweg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of veranderen van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 95,00

 

 

 

 

Kappen (vellen van een houtopstand)

 

11.2.18

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4:11 lid 1 of artikel 4:12:10, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 95,00

 

Opslag van roerende zaken (gebruik weg of weggedeelte)

 

11.2.19

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken waarvoor op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder k van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 95,00

 

Handelsreclame

 

11.2.20

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op maken van handelsreclame waarvoor op grond van artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder h van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 105,56

 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

11.2.21

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 49,15

11.2.22

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 49,15

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

11.2.23

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 49,15

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

11.2.24

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo bedraagt het tarief:

 

a.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

b.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

Advies

 

11.2.25

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovenbedoelde bestuursorganisatie of instantie.

 

11.2.26

Indien de specificatie als bedoeld in 2.2.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen. Indien de aanvrager vóór de vijfde werkdag na mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt wordt het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 2.2.15.1 niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

11.2.27

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo: het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovengenoemde bestuursorganisatie of instantie.

 

11.2.28

Indien de specificatie als bedoeld in 2.2.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen. Indien de aanvrager vóór de vijfde werkdag na deze mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 2.2.16.1 niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

H3

Bestemmingswijziging zonder activiteiten, berekenen hogere grenswaarde, verklaring van geen bedenkingen,

 

 

 

 

11.2.29

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

 

a.

indien de aanvrager het opstellen van het plan voor zijn rekening neemt:

€ 7.087,00

b.

in overige gevallen:

€ 9.415,00

11.2.30

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening

 

a.

indien de aanvrager het opstellen van de wijziging voor zijn rekening neemt:

€ 4.955,00

b.

in overige gevallen:

€ 6.712,00

11.2.31

Het tarief bedraagt voor het berekenen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidshinder

€ 1.062,00

11.2.32

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen op grond artikel 6.5, lid 1 BOR

€ 898,00

11.2.33

Indien voor een besluit op een aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk het uitvoeren van een onderzoek door een extern bureau noodzakelijk is, worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht na een vooraf overgelegde begroting.

 

 

 

 

H4

Teruggaaf*

 

 

 

 

 

Vermindering tarief als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

11.2.34

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt binnen een termijn van vier weken na het indienen van de aanvraag , bedraagt de vermindering van het toe te passen tarief op grond van de hoofdstukken H1 en H2.

50%

11.2.35

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt na een termijn van vier weken na het indienen van de aanvraag , bedraagt de vermindering van het toe te passen tarief op grond van de hoofdstukken H1 en H2.

25%

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

 

11.2.36

Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen zes maanden na verlening van de vergunning en aanvraag om de vergunning in te trekken binnen zes maanden na de verlening is ingediend bedraagt de teruggave van de betaalde rechten op grond van het toe te passen tarief op grond van de hoofdstukken H1 en H2.

25%

 

Vermindering tarief als gevolg van weigering van een omgevingsvergunning

 

11.2.37

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert bedraagt de vermindering van het tarief genoemd in de onderdelen H1 en H2.

25%

 

Teruggaaf als gevolg van een nieuwe aanvraag na weigering van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

2.4.5 (oud)

Vervallen

 

11.2.38

Onder weigering bedoeld in onderdeel 11.2.36 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

11.2.39

De toepassing van de percentages op grond van dit hoofdstuk vindt plaats nadat deze delen in mindering zijn gebracht op de verschuldigde algemene rechten.

 

 

 

 

 

Verminderng tarief intrekking aanvragen op grond van Hoofdstuk H3

 

11.2.40

De vermindering van het tarief verschuldigd voor aanvragen op grond van Hoofdstuk H3 die ingetrokken zijn, bedraagt

25%

 

 

 

 

Geen teruggaaf rechten advies of verklaring van geen bedenkingen

 

11.2.40

De terugave van rechten verschuldigd op grond van de onderdelen 11.2.27 en 11.2.28 bedraagt:

€ 0,00

 

 

 

 

Verrekening vooroverleg

 

11.2.41

Verrekening van leges vindt slechts eenmalig plaats bij een identiek ingediende aanvraag

 

 

 

 

H5

Intrekking en wijzigingen

 

 

 

 

11.2.42

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking of een geringe wijziging van een omgevingsvergunning, tenzij onderdeel 11.2.41 van toepassing is

50%

Titel 3

Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

H1

Horeca

 

 

 

 

11.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

a.

het verkrijgen van een exploitatievergunning bedoeld in artikel 2:28 van de APV:

€ 396,00

b.

het verkrijgen van een exploitatievergunning bedoeld in artikel 2:28 van de APV inclusief terras

€ 491,00

c.

het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 98,15

d.

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 396,00

e.

het wijzigen van een drank- en horecavergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 98,15

f.

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 68,60

 

 

 

 

 

 

H2

Evenementen en markten

 

 

 

 

11.3.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning/ontheffing voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de APV met een geldigheidsduur van

 

 

 

 

a.

een dag

€ 47,50

b.

ten hoogste een week

€ 53,65

c.

ten hoogste een maand

€ 60,00

d.

ten hoogste een jaar

€ 94,90

e.

een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV

€ 47,50

f.

het houden van een inzameling van geld of goed als bedoeld in artikel 5:13 van de APV

€ 65,40

g.

het optreden als straatartiest, als bedoeld in artikel 2:9 van de APV

€ 65,40

 

 

 

H3

Vuurwerk

 

 

 

 

11.3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen of aanwezig houden van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de APV

€ 73,85

 

 

 

H4

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

11.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een prostitutievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV

€ 1.309,40

 

 

 

H5

Brandbeveiliging

 

 

 

 

11.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsveror-dening gemeente Assen 2012

€ 199,90

 

 

 

11.3.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsveror-dening gemeente Assen 2012 voor een tijdelijke inrichting voor een periode vanaf negen dagen en langer

€ 125,95

 

vermeerderd per dag met

€ 8,80

 

 

 

 

* De Algemene rechtenverordening waarop hoofdtuk 11 deze tarieventabel betrekking heeft, bepaalt dat bij een bedrag lager dan € 78,00 er geen verrekening of teruggave plaatsvindt

 

TOELICHTING TARIEVENTABEL BELASTNGEN, HEFFINGEN EN RECHTEN 2015

0.Algemeen

De toelichting op de tarieventabel gaat in op veranderingen in belastbare feiten en tarieven aan de hand van de indeling van de tarieventabel per verordening. De toelichting eindigt met de tarieven, die landelijk worden vastgesteld.

 • 1.

  Verordening op de heffing van onroerende-zaakbelastingen 2013

  • §

   w aardegrondslag

De heffing van onroerende zaakbelasting heeft plaats op basis van een percentage van de waarde van onroerende zaken. De gemeente moet jaarlijks de WOZ-waarde van onroerende zaken vaststellen. De gemeente heeft daarom in 2014 de onroerende zaken in Assen opnieuw gewaardeerd (herwaardering).Voor de heffing van OZB in 2015 is de WOZ-waarde per 1 januari 2014 bepalend.

§uitkomsten van de herwaardering

De totale WOZ-waarde van de onroerende zaken in Assen vertoont een kleine daling.

 • -

  voor woningen bedraagt die gemiddeld 1,8%

 • -

  voor niet-woningen gemiddeld 3,1%.

  • §

   uitgangspunten bij de tariefberekening

De gemeente hanteert de volgende uitgangspunten bij de tariefberekening voor de OZB:

 • -

  herwaardering leidt niet tot wijziging in de OZB-opbrengst: dit leidt tot compensatie van de geconstateerde waarde door een overeenkomstige verhoging van de OZB-tarieven.

 • -

  trendmatige verhoging van de opbrengst van de OZB-opbrengst met 1,5%.

 • -

  verhoging van de OZB-tarieven voor gebruikers en eigenaren van niet woningen van respectievelijk 6 % en 7 % in verband met de financiering van het ondernemersfonds. Bij de instelling van dit fonds besloot u € 36,-- per € 100.000,-- WOZ-waarde niet-woningen te storten.

§nieuwe tarieven

Op basis van de waardegrondslag, de uitkomsten herwaardering en de uitgangspunten voor de tariefberekening komen de tarieven voor 2015 uit op:

 • -

  voor de gebruiker van een niet-woning: 0,2639% van de WOZ-waarde

 • -

  voor de eigenaar van een woning: 0,1752% van de WOZ-waarde

 • -

  voor de eigenaar van een niet-woning: 0,3287% van de WOZ-waarde

Voor de berekening van de opbrengst van het ondernemersfonds en de tarieven verwijzen wij u naar de bij dit voorstel behorende bijlagen.

2.Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2013.

In bijlage 6 treft u de tariefberekening aan voor de afvalstoffenheffing voor naar één- en meerpersoonshuishouden. In deze berekening is de afvalbelasting betrokken. Voor de overige tarieven is de procentuele verhoging van de afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishouden gehanteerd.

3.Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013

De tariefverhoging is meer dan trendmatig bedraagt 0,05 cent per overnachting.

4.Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013

In afwachting van de uitkomsten van de evaluatie TT hebben wij de precario voor de TT-week uit het tarievenblad gehaald.

5.Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013

In bijlage 7 bevat de tariefberekening op basis van de uitgangspunten van kostendekkendheid.

6.Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2013

De verhoging van deze tarieven is trendmatig.

7.Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten op de Noorder-en Zuiderbegraafplaats 2014

De verhoging van deze tarieven is trendmatig. De tarieven zijn gebaseerd op het uitgangspunt van kostendekkendheid.

8.Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013

De verhoging van deze tarieven is trendmatig. De tarieven zijn gebaseerd op het uitgangspunt van kostendekkendheid.

9.Liggeldverordening gemeente Assen 2013

De verhoging van deze tarieven is trendmatig. De tarieven zijn gebaseerd op het uitgangspunt van kostendekkendheid.

10.Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013

De tarieven zijn in een apart voorstel al aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming. De tarieven zijn in dit voorstel overgenomen.

11.Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2015

De volgende belastbare feiten zijn veranderd:

n ieuw:

 • -

  het sluiten van het burgerlijk huwelijk op zondag;

 • -

  het verstrekken van fysieke en/of digitale kopieën van bestuurlijke en ambtelijke stukken. Digitale verstrekking is regel geworden. Hiermee kunnen we daarvoor een tarief in rekening brengen.

 • -

  er is een starttarief van € 5,00 voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie, zie punt 1.4.7. van hoofdstuk 11. De ambtelijke inzet is bij de verstrekking van stukken nooit in rekening gebracht, slechts een prijs per kopie.

 • -

  er is een tarief opgenomen voor hogere grenswaarde geluid, hiermee wordt een hiaat in de tabel ingevuld.

v ervallen :

De tarieven voor het verstreken van bestuursstukken zijn vervallen. Het ging om:

 • 1.

  programmabegroting

 • 2.

  programmarekening

 • 3.

  jaarrekening Grondbedrijf

 • 4.

  voorontwerp-bestemmingsplan (categorie I)

 • 5.

  voorontwerp-bestemmingsplan (categorie II)

 • 6.

  ontwerp bestemmingsplan

 • 7.

  vastgesteld bestemmingsplan

Daarvoor in de plaats hanteert de gemeente een algemeen tarief zoals hiervoor aangegeven.

Bijlage 8 bevat de tariefberekening op basis van de wettelijke kostendekkendheid

12.Landelijke tarieven

De tarieven voor paspoorten en identiteitsbewijzen zijn de tarieven van 2014. De minister stelt pas eind oktober de tarieven voor 2015 vast. Het college zal na bekendmaking van deze tarieven door de tarieventabel 2015 aanpassen. De bevoegdheid daartoe heeft uw raad aan ons overgedragen (delegatie).

Bijlagen:

 • 1.

  Kolommenmodel voor de tariefberekening onroerende zaakbelasting

 • 2.

  Berekening hoogte ondernemersfonds

 • 3.

  Tariefberekening onroerende zaakbelasting woningen

 • 4.

  Tariefberekening onroerende zaakbelasting niet-woningen eigenaar

 • 5.

  Tariefberekening onroerende zaakbelasting niet-woningen gebruiker

 • 6.

  Tariefberekening afvalstoffenheffing

 • 7.

  Tariefberekening rioolrechten

 • 8.

  Tariefberekening algemene rechten.

Bijlage 6

Kostendekkendheid rioolheffing

Bijlage 7

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing