Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen
CiteertitelWijzigingverordening Algmene plaatselijke verordening gemeente Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpwijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen toevoeging glas en verkoop gevaarlijk drinkgerei

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2017wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen

15-06-2017

gmb-2017-103789

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen

 

Artikel 1 Wijziging verordening

Na artikel 2:30:1 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd en deze komen als volgt te luiden:

 

Artikel 2:30:2 meenemen glas

Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door de burgemeester aangewezen gebied, drinkgerei van glas of glazen verpakkingen, kennelijk bestemd voor het bewaren van dranken, bij zich te hebben of met zich mee te voeren.

 

Artikel 2:30:3 verkoop gevaarlijk drinkgerei en verpakkingen

Het is een leidinggevende van een openbare inrichting en degene die een winkelbedrijf of slijtersbedrijf uitoefent, welke inrichting, winkel of slijterij is gelegen binnen een door de burgemeester aangewezen gebied verboden dranken in door de burgemeester aangewezen verpakkingen, en/of drinkgerei van glas te verstrekken gedurende een door de burgemeester aangewezen periode. De burgemeester wijst het gebied, de verpakkingen en drinkgerei en alsmede de periode aan in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, gezondheid of bescherming van het woon- of leefmilieu.

 

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 2017

 

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier