Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Handboek Kabels en Leidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandboek Kabels en Leidingen
CiteertitelHandboek Kabels en Leidingen.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpHandleiding Kabels en Leidingen
Externe bijlagenHandboek Kabels en Leidingen Handboek Kabels en Leidingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Assen/CVDR627027/CVDR627027_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-2019nieuwe regeling

09-01-2018

gmb-2019-208599

BB00537/P114488

Tekst van de regeling

Intitulé

Handboek Kabels en Leidingen

Burgemeester en wethouders van Assen hebben op 9 januari 2018 het Handboek Kabels en Leidingen vastgesteld. Het Handboek is van toepassing op alle werkzaamheden ten behoeve van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in de opebare ruimte van de gemeente Assen. In dit Handboek zijn onder andere uniforme richtlijnen, voorwaarden en eisen gesteld ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden

M.L.J. Out,

burgemeester

T. Dijkstra

secretaris