Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Nota reclame en welstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota reclame en welstand
CiteertitelNota reclame en welstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota reclame en welstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-200701-01-2012Onbekend

13-09-2007

Berichten van de Brink, 7 april 2011

BB-00876

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota reclame en welstand

 

 

Nota Reclame en welstand

Zie bijgevoegde PDFNota reclame en welstand

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 september 2007

 De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier