Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Handhaving van afvaldelicten door spoedeisende bestuursdwang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhaving van afvaldelicten door spoedeisende bestuursdwang
CiteertitelHandhaving van afvaldelicten door spoedeisende bestuursdwang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:18
 3. Algemene wet bestuursrecht, art 5:21

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2006nieuwe regeling

10-04-2006

Berichten van de Brink, 27-04-2006

BB00350 / P.12924

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Handhaving van afvaldelicten door spoedeisende bestuursdwang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en de artikelen 4:81 en 5:21 e.v. van de Algemene Wet Bestuursrecht;

BESLUIT vast te stellen de volgende Beleidsregels Handhaving van afvaldelicten door spoedeisende bestuursdwang

Artikel 1. Spoedeisende bestuursdwang
 • 2.

  Spoedeisende bestuursdwang houdt in, dat de geconstateerde overtredingen direct ongedaan worden gemaakt. Er wordt derhalve in de beschikking geen begunstigingstermijn opgenomen omdat de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

Artikel 2. Kostenverhaal

 • 1.

  De met toepassing van spoedeisende bestuursdwang verbonden kosten kunnen worden verhaald op de overtreder.

 • 2.

  het college van burgemeester en wethouders stelt deze kosten vast.

 • 3.

  bij niet betaling van deze kosten zal invordering plaatshebben.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  deze beleidsregels treden in werking op de dag na de openbare bekendmaking hiervan.

 • 2.

  deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels Handhaving van afvaldelicten door spoedeisende bestuursdwang.

Assen, 10 april 2006

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 

de secretaris,                            de burgemeester,