Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Werktijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerktijden
CiteertitelWerktijden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/RLA

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199801-06-2018Onbekend

01-01-1998

Berichten van de Brink,

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijden

 

 

Werktijden

Artikel 1 Werktijden

 

 • 1.

  Een werkdag moet zoveel mogelijk beginnen tussen 7.30 en 8.45 uur en eindigen tussen 16.00 en 17.30 uur.

 

 • 2.

  Aanvang en einde van de werktijden dienen op hele kwartieren plaats te vinden.

 

 • 2.

  Na maximaal vijf uur werken volgt een pauze van minimaal 30 minuten.

Artikel 2 Bloktijden

 

 • 1.

  Van 8.00 tot 12.30 en van 13.45 tot 17.00 uur dient een redelijke bezetting per afdeling aanwezig te zijn.

 

 • 2.

  Per dag kan van werktijdenregeling worden veranderd voor zover de werksituatie dit toelaat.

Artikel 3 Tropenrooster

 

 • 1.

  De directeur kan bij hoge temperaturen beslissen een tropenrooster in te stellen. De directeur stelt daarbij de aangepaste aanvangstijden en pauzes vast.

 

 • 2.

  De werkdag beslaat het normale aantal uren.

 

 • 3.

  De dienstverlening mag niet worden aangetast door de andere werktijden.

 

 • 4.

  Indien nog geen tropenrooster is ingesteld dan kan de MC van de dienst de directeur hiertoe verzoeken.

Assen,  Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,    

de burgemeester,