Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarieventabel 2012 Rioolheffing behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2012 Rioolheffing behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2012
CiteertitelTarieventabel 2012 Rioolheffing behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-201201-01-2013nieuwe regeling

18-09-2012

Blik op Barendrecht, 20-09-2012

338815

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2012 Rioolheffing behorende bij de  VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2012

De gemeenteraad stelt de volgende regeling vast.

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Het gebruikersdeel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de

Verordening rioolheffing 2012 bedraagt per belastingjaar:

 

voor elk eigendom of gedeelte van een eigendom uitsluitend

in gebruik of bestemd als woning:

indien de woning op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door één persoon                  

indien de woning op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door twee personen               

1.3   indien de woning op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door meer dan twee personen 

 

voor elk eigendom of gedeelte van een perceel niet uitsluitend in gebruik of bestemd als woning:

 

0,03788 % van de WOZ waarde of maximaal  € 3.750,-

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met een bedrag voor een hoeveelheid afgevoerd afvalwater:

van 0 m³ t/m 5 m³

van 6 m³ tot en met 500 m³              

van 501 m³ t/m 1.000 m³           

van 1.001 m³ t/m 1.500 m³               

van 1.501 m³ t/m 2.000 m³

van 2.001 m³ t/m 3.000 m³               

van 3.001 m³ t/m 4.000 m³            

van 4.001 m³ t/m 8.000 m³            

van 8.001 m³ t/m 15.000 m³           

meer dan 15.000 m³   

 

 

 

 

 

€ 91,-

 

€ 174,-

 

€ 268,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     nihil

€  116,-

€  635,-

€1.272,-

€2.300,-

 €3.397,-

€6.396,-

€8.603,-

€12.733,

€ 18.708,-

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

01-11- 2011

 

De griffier                                          De voorzitter

 

Mevrouw  Mr. G.E. Figge                        Drs. J. van Belzen