Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het besluit van 31 december 2006. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente, art 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

11-12-2012

Blik op Barendrecht, 20-12-2012

V370168

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

 

gelet op artikel 2.1 van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

B E S L U I T :

 

aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren:

  • A.

    de senior medewerkers invordering in dienst van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

 

  • B.

    de deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013 en vervangt ons besluit van 31 december 2006.

Aldus besloten in de vergadering van het college

Van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht

van  11 december 2012

 

 

De secretaris                                  De burgemeester

 

 

 

Mr. A.G. Knol                                  drs. J. van Belzen