Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarieventabel 2015 Rioolheffing behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2015 Rioolheffing behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015
CiteertitelTarieventabel rioolheffing 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Tarieventabel rioolheffing 2014” van 12 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2015, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201401-01-2016nieuwe regeling

11-11-2014

Elektronisch gemeenteblad, 2014, 74035

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2015 Rioolheffing behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015

De raad van de gemeente Barendrecht;

 

overwegende dat de gemeenteraad de Verordening rioolheffing 2015 heeft vastgesteld;

 

gelet op artikel 6 van de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2015;

 

gezien het advies van de commissie Planning en Control van 27 oktober 2014;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

Tarieventabel 2015 Rioolheffing behorende bij de de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015

 

Het gebruikersdeel bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening rioolheffing 2015 bedraagt per belastingjaar:

 

 

 

 

1.

voor elk eigendom of gedeelte van een eigendom uitsluitend in gebruik of bestemd als woning:

 

 

1.1 indien de woning op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door één persoon

€ 83,-

 

1.2 indien de woning op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door twee personen

€ 159,-

 

1.3 indien de woning op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door meer dan twee personen

€ 244,-

2.

voor elk eigendom of gedeelte van een perceel niet uitsluitend in gebruik of bestemd als woning:

 

 

2.1 0,0466 % van de WOZ waarde of maximaal € 4.100 ,-

 

 

 

 

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met een bedrag voor een hoeveelheid afgevoerd afvalwater:

 

 

I.van 0 m³ t/m 20 m³

nihil

 

II.van 21 m³ t/m 500 m³

€ 106,-

 

III.van 501 m³ t/m 1.000 m³

€ 580,-

 

IV.van 1.001 m³ t/m 1.500 m³

€ 1.161,-

 

V.van 1.501 m³ t/m 2.000 m³

€ 2.099,-

 

VI.van 2.001 m³ t/m 3.000 m³

€ 3.100,-

 

VII.van 3.001 m³ t/m 4.000 m³

€ 5.837,-

 

VIII.van 4.001 m³ t/m 8.000 m³

€ 7.852,-

 

IX.van 8.001 m³ t/m 15.000 m³

€ 11.620,-

 

X.meer dan 15.000 m³

€ 17.074,-

Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  De “Tarieventabel rioolheffing 2014” van 12 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Tarieventabel rioolheffing 2015”.

   

Aldus besloten in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Barendrechtvan 11 november 2014.

 

De griffier,

De voorzitter,

mw. mr. G.E. Figge

drs. J. van Belzen