Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Parkeernormen gemeente Barendrecht 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeernormen gemeente Barendrecht 2018
CiteertitelParkeernormen gemeente Barendrecht 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling behelst vervanging van paragraaf 3.2 van de Parkeernota Barendrecht van 14 mei 2008, zoals gepubliceerd in de Blik op Barendrecht van 20 september 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2019Nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2019-82233

1360103

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeernormen gemeente Barendrecht 2018

Herplaatsing van Gemeenteblad 2019, 72376

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht besluit:

  • 1.

    de parkeerkencijfers en de daarbij aangegeven uitgangspunten zoals aangegeven in de CROW publicatie "Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV)" vast te stellen als parkeernorm voor de gemeente Barendrecht;

  • 2.

    deze parkeerkencijfers te hanteren bij het bepalen van de parkeerbehoefte bij ontwikkelingen;

  • 3.

    de huidige parkeernormen van 2015 in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 20 november 2018.