Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Barneveld
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Barneveld
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wetboek van Strafrecht, art. 437, eerste lid
 2. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, art. 2, tweede lid
 3. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld, art. 62

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201601-07-2020Nieuwe regeling

26-01-2016

gmb-2016-18249

658101

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Barneveld

De burgemeester van de gemeente Barneveld;

Overwegende:

 • dat het tegengaan van heling één van de speerpunten is in het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018, als onderdeel van de aanpak van woninginbraak en diefstallen;

 • dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • dat artikel 62 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld (Apv) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van de deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 • dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 62 lid 1 van de Apv (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 • dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 

Gelet op

 

het bepaalde in artikel 62 van de Apv, artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Artikel 1

Het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 62, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld.

Artikel 2

Dit besluit treedt op 1 maart 2016 in werking onder gelijktijdige intrekking van het aanwijzingsbesluit van 14 juli 2014.

 

Aldus vastgesteld op 26 januari 2016,

De burgemeester van Barneveld,

dr J.W.A. van Dijk