Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Nadere regels artikel 65 Gebruiken en bij zich hebben van carbid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels artikel 65 Gebruiken en bij zich hebben van carbid
CiteertitelNadere regels artikel 65 Gebruiken en bij zich hebben van carbid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNadere regel artikel 65 Apv

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR372624/CVDR372624_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201701-07-2020Nieuwe regeling

10-01-2017

gmb-2017-22536

1026997

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels artikel 65 Gebruiken en bij zich hebben van carbid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 65 Apv;

besluit:

 

vast te stellen de Nadere regels artikel 65 Gebruiken en bij zich hebben van carbid

 

Deze nadere regels geven aan hoe het bevoegd gezag om wil gaan met de ontheffingsmogelijkheid uit artikel 65, lid 4 van de APV van het verbod om op of aan de weg of op een openbare plaats carbid te gebruiken dan wel acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide en water of gasmengsel met vergelijkbare op explosieve wijze te verbranden.

 

Het college verleent uitsluitend onder voorwaarden ontheffing voor het carbidschieten:

  • Aan een ontheffing-houder van minimaal 18 jaar.

  • Voor schieten bij daglicht op Oudejaarsdag.

  • voor locaties gelegen buiten de bebouwde kom grens van de verschillende dorpskernen.

Deze nadere regels treden in werking op 15 februari 2017.

 

Aldus vastgesteld op 10 januari 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. D.Bakhuizen

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester