Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Nadere regels artikel 113 aanwijzing weggedeelte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels artikel 113 aanwijzing weggedeelte
CiteertitelNadere regels artikel 113 aanwijzing weggedeelte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNadere regel artikel 113 Apv

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR372624/CVDR372624_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201701-07-2020nieuwe regeling

10-01-2017

gmb-2017-22551

106997

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels artikel 113 aanwijzing weggedeelte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 113 Apv;

besluit:

 

vast te stellen de nadere regels artikel 113 aanwijzing weggedeelte

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het weggedeelte van de Molenweg, gelegen tussen de Harremaatweg en de Brugveenseweg, aangewezen als locatie waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen op grond van artikel 113, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening.

 

Deze nadere regel treedt in werking op 15 februari 2017

 

Aldus vastgesteld op 10 januari 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. D.Bakhuizen,

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester