Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Nadere regels artikel 131 Apv Commerciële rommelmarkten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels artikel 131 Apv Commerciële rommelmarkten
CiteertitelNadere regels artikel 131 Apv Commerciële rommelmarkten
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNadere regels artikel 131 Apv

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR372624/CVDR372624_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201701-07-2020Nieuwe regeling

10-01-2017

gmb-2017-22689

1026997

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels artikel 131 Apv Commerciële rommelmarkten

De burgemeester van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 131 Apv;

besluit:

 

vast te stellen de Nadere regels artikel 131 Commerciële rommelmarkten

Artikel I Commerciële rommelmarkten

Onder een commerciële rommelmarkt wordt een markt verstaan waar tweedehands spullen worden aangeboden door particulieren. De aanvraag voor een rommelmarkt komt van een commerciële organisatie. De winst die wordt behaald door de verhuur van kramen aan particulieren gaat naar de betreffende organisatie.

 

Commerciële rommelmarkten mogen uitsluitend worden georganiseerd in gebouwen en op terreinen waar de bestemming de rommelmarkt toe laat.

Artikel II inwerkingtreding en intrekking

Deze nadere regels treden op 15 februari 2017 in werking onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels artikel 135 APV Rommelmarkten, vastgesteld op 21 januari 2011 en het Gemeentelijke beleid inzake commerciële rommelmarkten, vastgesteld op 20 november 2007.

 

Aldus vastgesteld op 10 januari 2017,

De burgemeester voornoemd,

dr. J.W.A. vanDijk

Burgemeester