Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Normenblad Bijzondere bijstand en Minimaregelingen gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNormenblad Bijzondere bijstand en Minimaregelingen gemeente Barneveld
CiteertitelNormenblad Bijzondere bijstand en Minimaregelingen gemeente Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Participatiewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR340067/CVDR340067_9.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201720-02-2018Nieuwe regeling

22-03-2017

gmb-2017-57835

1032218

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenblad Bijzondere bijstand en Minimaregelingen gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld,

 

gelet op de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld;

 

besluit vast te stellen het Normenblad Bijzondere bijstand en Minimaregelingen gemeente Barneveld.

 

 Artikel

Kostensoort

Bedrag

 10 lid 2

Compensatie ALO-kop (2017)

€ 3.067,– per jaar

€ 255,58 per maand

 18 lid 2

Gemeentelijke bijdrage premiekosten Collectieve zorgverzekering 2017

€ 20,– per maand

 18 lid 3

Gemeentelijke bijdrage wettelijke eigen risico (uitsluitend bij basispakket met meest uitgebreide aanvullende pakket

€ 30,– per maand

 21 lid 3

Maximale extra stookkosten (GMD-lijst 2016)

€ 435,– per jaar

 26 lid 3

Baby-uitzet

Maximaal € 500,–

 28 lid 2

 onder b

Reiskosten bij gebruik eigen vervoermiddel in kader van:

 • a.

  psychische / medische behandeling,

 • b.

  Bezoek elders verpleegden/verzorgden

 • c.

  Woon-/werkverkeer)

€ 0,19 per kilometer

 34 lid 8

Woninginrichtingskosten onzelfstandige woonruimte (‘kamerbewoning’)

€ 600,–

 

Woninginrichtingskosten gedeelde verblijfs- en verkeersruimtes bij onzelfstandige woonruimte

Per situatie beoordelen of hiervoor kosten moeten worden gemaakt en of daarvoor bijzondere bijstand dient te worden verstrekt.

 

Woninginrichtingskosten zelfstandige woonruimte

Alleenstaande maximaal € 2.400,–

Gehuwden maximaal € 3.000,–

Per kind maximaal € 350,– extra

 

Aanvullende kosten vloerbedekking (indien ontbrekend) bij zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte

€ 10,– / m2, maximaal € 750,–

 35 lid 6

Woninginrichting: opknapkosten (verf, behang e.d.), bedrag is afhankelijk van aantal kamers in het te betrekken hoofdverblijf

1 kamer: € 208,–

Voor iedere extra kamer: € 55,– extra (maximaal 5 kamers)

 36 lid 4

Verhuiskosten

Alleenstaande maximaal € 1.000,–

Gehuwden maximaal € 1.500,–

Gehuwden met kind(eren): € 2.000,–

 38 lid 5

Computerregeling

Maximaal € 500,–

 39 lid 3

Tegemoetkoming voor een leerling die het basisonderwijs bezoekt

€ 50,– per schooljaar

€ 25,– bij aanvraag in 2e tijdvak

 39 lid 4

Tegemoetkoming voor een leerling die overgaat van het basisonderwijs naar eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs

€ 200,– eenmalig

€ 100,– bij aanvraag in 2e tijdvak

 39 lid 5

Tegemoetkoming voor een leerling in het voortgezet onderwijs in de eerste drie jaren na overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

€ 125,– per schooljaar

€ 67,50 bij aanvraag in 2e tijdvak

 40 lid 4

vergoeding basiscontributie voor fitness

maximaal € 215,– per jaar

 40 lid 6

Maximale vergoeding basiscontributie andere verenigingsactiviteiten dan vermeld in voorgaande lid

maximaal € 100,– per jaar

 40 lid 7

vergoeding kleding dan wel sportaccessoires voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar

maximaal € 50,– per jaar (eenmalig)

 

vergoeding kleding dan wel sportaccessoires voor volwassenen

maximaal € 25,– per jaar (eenmalig)

 40 lid 8

contributie voor activiteiten op het gebied van muziek, zang en theater bedraagt voor kinderen

maximaal € 215,– per jaar

 40 lid 9

Vergoeding lesgeld muziekschool volwassenen

maximaal € 350,– per jaar

 40 lid 11

Aanvullende vergoeding culturele activiteiten kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar

maximaal € 50,– per jaar

 

Aanvullende vergoeding culturele activiteiten volwassen

maximaal € 25,– per jaar

 41 lid 1

Vergoeding zwemlessen

De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de tarieven van het betreffende zwembad. Het gaat om een eenmalige vergoeding.

 42 lid 5

Vergoeding zomer-zwemabonnement

De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de tarieven van de zomer-zwemabonnementen van het betreffende zwembad in de voorverkoop.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 22 maart 2017.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. D.Bakhuizen

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester