Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdhulp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdhulp
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdhulp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpAanstelling toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdhulp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR424203/CVDR424203_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-201731-01-2018Nieuwe regeling

02-11-2017

gmb-2017-211747

1060512

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdhulp

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BARNEVELD,

 

Overwegende dat:

 

 • 1.

  het college op grond van artikel 6.1. van de Wmo 2015 een toezichthouder dient aan te wijzen;

 • 2.

  het ten behoeve van de uitvoering van de Jeugdwet wenselijk is om een toezichthouder aan te wijzen;

 • 3.

  in de Algemene wet bestuursrecht in titel 5.2 de bevoegdheden van een toezichthouder zijn opgenomen;

Besluit:

 • I.

  De directeur van De ToetsPraktijk BV, voor de duur van de opdracht, doch uiterlijk tot 31 januari 2018, aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdhulp in het kader van de handhaving op grond van artikel 6.1 Wmo 2015 en artikel 13 Verordening jeugdhulp gemeente Barneveld;

 • II.

  Toe te staan dat de directeur van De ToetsPraktijk BV, voor de duur van de opdracht, doch uiterlijk tot 31 januari 2018, medewerkers kan aanwijzen om onder zijn verantwoordelijkheid als toezichthouder op te treden;

 • III.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt.

Barneveld,datum: 2 november 2017

drs. D.Bakhuizen

secretaris

dr. J.W.A. vanDijk

burgemeester